ENERGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000286746
Numer REGON: 300579491
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-08-09
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/17600/21/115]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300579491 NIP 69722067262007-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZNO gmina LESZNO miejscowość LESZNO2018-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica UL. JAREMY WIŚNIOWIECKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2018-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.05.2007 R., NOTARIUSZ LILIANNA DREWNIAK-ŻABA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 5145/2007. 04.07.2007 R., NOTARIUSZ LILIANNA DREWNIAK-ŻABA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 8290/2007 -ZMIENIONO: § 4 PKT 6.2007-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEDERSEN2009-02-24 do dziś
2. ImionaHANS HAAHR2009-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2009-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLORCZAK2010-07-13 do dziś
2. ImionaARTUR2010-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ2010-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚMIDER2017-10-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ2017-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZOSTAŁO POWOŁANYCH KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU KAŻDY Z NICH REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRZY CZYM DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM I ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ KONIECZNA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEDERSEN2010-07-13 do dziś
2. ImionaHANS HAAHR2010-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFLORCZAK2010-07-13 do dziś
2. ImionaARTUR2010-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-07-13 do dziś
21. NazwiskoKOŚMIDER2010-07-13 do dziś
2. ImionaADAM2010-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-07-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-11-20 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-11-20 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-11-20 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-11-20 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2015-11-20 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2015-11-20 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-11-20 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-20 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.02.2009 okres 01.06.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-24 do dziś
2data złożenia 17.02.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-02-25 do dziś
3data złożenia 17.02.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-25 do dziś
4data złożenia 16.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
5data złożenia 29.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-14 do dziś
6data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-16 do dziś
7data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
8data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
10data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
11data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
12data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
13data złożenia okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-24 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-02-25 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-25 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-14 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-24 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-02-25 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-25 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-14 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów