ENEREKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000286679
Numer REGON: 180238220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-04
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353313/21/961]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEREKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SKARŻYSKI gmina SKARŻYSKO-KAMIENNA miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA2012-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA ulica PLAC FLORIAŃSKI nr domu 3 nr lokalu 111 kod pocztowy 26-110 poczta SKARŻYSKO-KAMIENNA kraj POLSKA 2012-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.06.2007 R, KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ TERESA PANEK-WŚNIOWSKA 35-045 RZESZÓW, UL. HETMAŃSKA 13, REP. A NR 4404/20072007-09-04 do dziś
213.11.2008 REP. A 9037/2008, JANINA BAŁDA, NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA 36-100 KOLBUSZOWA UL. 11 LISTOPADA 13. § 1, § 2 PKT: 1, 2, § 3, § 4, § 5 PKT: 1, 2, § 6 PKT 1, 2, § 7 PKT 1, PPKT A, PPKT B, PKT 2, § 8 PKT 1 PPKT: 1, 2, 3, 4, 5, PKT 2, PKT 3, PKT 4, § 9 PKT: 1, 2, § 10 PKT: 1, 2, 3, 4, § 11 PKT: 1, 2, 3, 4, § 12 PKT: 1, 2, 3, § 13 PKT: 1, 2, 3, § 14 PKT: 1, 2, § 15 PKT: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 16 PKT: 1, 2, § 17 PKT 1 PPKT: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, PKT 2, § 18 PKT: 1, 2, 3, 4, 5, § 19, § 20, § 21 PKT: 1, 2, § 22 PKT: 1, 2, 3, § 23.2008-11-20 do dziś
323.05.2012 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 5348/2012, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ GRZEGORZ ARCZYŃSKI - ZMIANA PAR. 32012-10-03 do dziś
426.09.2013 R., REP. A 5754/2013, NOTARIUSZ GRZEGORZ ARCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 11 - ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO § 6.2014-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIEC2016-09-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały362 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 181 000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCHEĆ2019-05-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały868 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 434 000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego620000,00 ZŁ2014-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1399000,00 ZŁ2014-03-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2008-11-20 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2008-11-20 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2008-11-20 do dziś
425 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2008-11-20 do dziś
525 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2008-11-20 do dziś
625 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2008-11-20 do dziś
725 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2008-11-20 do dziś
825 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2008-11-20 do dziś
925 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-20 do dziś
1025 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2017-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.11.2008 okres 04.06.2007 -31.12.20072008-11-06 do dziś
2data złożenia 22.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
3data złożenia 15.04.2010 okres 20092010-04-27 do dziś
4data złożenia 05.07.2011 okres 2010 R.2011-09-27 do dziś
5data złożenia 03.07.2012 okres 2011 R.2012-10-03 do dziś
6data złożenia 20.06.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.012.2012 R.2013-07-02 do dziś
7data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
8data złożenia 28.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
9data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
10data złożenia 24.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-24 do dziś
11data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-24 do dziś
12data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 01.12.20202021-10-15 do dziś
15data złożenia 15.10.2021 okres OD 02.12.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.06.2007 -31.12.20072008-11-06 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
320092010-04-27 do dziś
42010 R.2011-09-27 do dziś
52011 R.2012-10-03 do dziś
6OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.012.2012 R.2013-07-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-24 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 01.12.20202021-10-15 do dziś
15OD 02.12.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.06.2007 -31.12.20072008-11-06 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
320092010-04-27 do dziś
42010 R.2011-09-27 do dziś
52011 R.2012-10-03 do dziś
6OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.012.2012 R.2013-07-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
13OD 02.12.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiREP. A 7073/2020, NOTARIUSZ ADAM RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 7/14, PROTOKÓŁ NZW ENEREKO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAWIERAJĄCY MIĘDZY INNYMI UCHWAŁĘ NR 1/12/2020 W PRZEDMIOCIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO SPÓŁKI. , 02.12.20202020-12-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOREM JEST MARCIN BOROWIEC - DOTYCHCZASOWY PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓRY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2020-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBOROWIEC2020-12-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów