BONG CAŁY ŚWIAT KOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000286281
Numer REGON: 300596006
Numer NIP: 9721160520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-06-25
Sygnatura akt[RDF/393723/22/822]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300596006 NIP 97211605202007-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONG CAŁY ŚWIAT KOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2007-08-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica USTRONNA nr domu 14 kod pocztowy 60-012 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2008-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 CZERWCA 2007 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ALEJE JEROZOLIMSKIE 133/43, REPERTORIUM A NUMER 17271/20072007-08-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.09.2012 R., REP. A NR 25955/2012, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2012-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONG GMBH2010-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600.000,00 ZŁ2016-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1600000,00 ZŁ2016-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBASIAK2015-02-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEIGLEDER2012-10-03 do dziś
2. ImionaKAI2012-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPAZDYK2014-07-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.2014-07-02 do dziś
21. NazwiskoZIEBARTH2018-07-02 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2018-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.2018-07-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2015-02-20 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-20 do dziś
382 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2015-02-20 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2009 okres 21.06.2007 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
2data złożenia 20.10.2010 okres 2009 R.2010-10-27 do dziś
3data złożenia 03.01.2012 okres 2010 R.2012-01-31 do dziś
4data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
5data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
6data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
7data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
8data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
9data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
10data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
13data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
14data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
15data złożenia 25.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12009 R.2010-10-27 do dziś
22010 R.2012-01-31 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.06.2007 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
22009 R.2010-10-27 do dziś
32010 R.2012-01-31 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.06.2007 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
22009 R.2010-10-27 do dziś
32010 R.2012-01-31 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów