„FIRMA BURGHARDT” SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000286035
Numer REGON: 300628350
Numer NIP: 6222653013
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514112/23/27]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA BURGHARDT” SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI2019-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2007-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica STRUMYKOWA nr domu 32 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2007-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ SPORZĄDZONA W DNIU 27.07.2007 R.2007-08-07 do dziś
207.12.2007 R. AKT NOTARIALNY, NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 15426/2007 -ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2007-12-27 do dziś
326.02.2008 R. -ZMIANA DANYCH W PREAMBULE UMOWY.2008-08-21 do dziś
422.09.2008 R. -ZMIENIONO: § 42008-10-21 do dziś
515.07.2010 R. -ZMIENIONO § 5.2010-09-08 do dziś
631.12.2011 R. -ZMIENIONO § 62012-01-25 do dziś
717.12.2013 R. - ZMIENIONO: § 5, § 6, § 7 ORAZ WSTĘP DO UMOWY2014-02-11 do dziś
823.12.2013 R. - ZMIENIONO § 152014-03-27 do dziś
928.02.2014 R. - ZMIENIONO § 5.2014-04-18 do dziś
1012.11.2014R. - ZMIENIONO: §42015-01-09 do dziś
1110.07.2015R. - ZMIENIONO §15.2015-09-29 do dziś
1201.01.2016R. - ZMIENIONO: §62016-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURGHARDT2007-08-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2007-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-08-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-08-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-08-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURGHARDT2007-08-07 do dziś
2. ImionaWALDEMAR STEFAN2007-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-08-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-08-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-08-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2007-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURGHARDT2007-08-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2007-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURGHARDT2007-08-07 do dziś
2. ImionaWALDEMAR STEFAN2007-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-01-09 do dziś
230 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2015-01-09 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-01-09 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-01-09 do dziś
546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-01-09 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-01-09 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-01-09 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-09 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-09 do dziś
1077 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
2data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
3data złożenia 14.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-23 do dziś
4data złożenia 04.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
5data złożenia 04.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-27 do dziś
6data złożenia 03.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
7data złożenia 12.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
8data złożenia 14.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-29 do dziś
9data złożenia 02.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
10data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
11data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12data złożenia 12.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 18.02.20192021-01-12 do dziś
13data złożenia 12.01.2021 okres OD 19.02.2019 DO 31.12.20192021-01-12 do dziś
14data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
15data złożenia 01.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-01 do dziś
16data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-23 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-29 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-23 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-27 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-29 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W KALISZU nr V GU 254/18 data 19.02.20192019-03-26 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2019-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERLIŃSKA2019-03-26 do dziś
2. ImionaMARIA2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-26 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów