SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JESION”

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000285828
Numer REGON: 003442840
Numer NIP: 9541104388
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-10-14
Sygnatura akt[RDF/566559/23/123]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 003442840 NIP 95411043882007-09-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JESION”2007-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 1103 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH2007-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2007-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica JESIONOWA nr domu 12 nr lokalu 12 kod pocztowy 40-158 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2007-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.XII.1989 R. 20.VI.2006 R. -UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2007-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2007-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRYGOŁ2017-03-02 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ ROMUALD2017-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-02 do dziś
21. NazwiskoJUNIEWICZ2013-10-10 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ROBERT2013-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-03-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-10 do dziś
31. NazwiskoSTEC2007-09-26 do dziś
2. ImionaTADEUSZ KAZIMIERZ2007-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWIZDAŁA2017-07-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARIUSZ2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATYŃSKI2017-07-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWA2017-07-28 do dziś
2. ImionaJANINA JADWIGA2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORWOLIK2016-01-29 do dziś
2. ImionaJULIA JOLANTA2016-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTYRBA2007-09-26 do dziś
2. ImionaIWONA ELŻBIETA2007-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-09-26 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-09-26 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-09-26 do dziś
445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-09-26 do dziś
592 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2007-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-20 do dziś
3data złożenia 17.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-22 do dziś
4data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
5data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
6data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
7data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8data złożenia 25.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-02 do dziś
9data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
10data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-08 do dziś
11data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
12data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
13data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
14data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-16 do dziś
15data złożenia 08.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-08 do dziś
16data złożenia 14.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-20 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-11-22 do dziś
42010 ROK2011-07-08 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-02 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-08 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-16 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-08 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-20 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-11-22 do dziś
42010 ROK2011-07-08 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-02 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-08 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-16 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-08 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów