BUFU DAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000285694
Numer REGON: 120501775
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-09-21
Sygnatura akt[RDF/241241/20/957]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120501775 NIP 94520883632008-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUFU DAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica POWSTAŃCÓW nr domu 61 kod pocztowy 31-422 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.06.2007 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ HAJTO, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 2582/2007 -UMOWA SPÓŁKI2007-08-06 do dziś
222.02.2012 R., REP. A NR 522/2012, NOTARIUSZ ŁUKASZ HAJTO, KANCELARIA NOTARIALNA -NOTARIUSZE S.C. MARTA BUKOWSKA -MIKOSZ, ŁUKASZ HAJTO, UL. KUPA 5/2, 31-057 KRAKÓW -ZMIANA § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2012-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYKO2007-08-06 do dziś
2. ImionaMONIKA MARTA2007-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2007-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYKO2007-08-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ GRZEGORZ2007-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2007-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2007-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYKO2009-01-19 do dziś
2. ImionaMONIKA MARTA2009-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYKO2007-08-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ GRZEGORZ2007-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-28 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-02-28 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-02-28 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-28 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-02-28 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-02-28 do dziś
779 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-02-28 do dziś
879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-02-28 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-02-28 do dziś
1082 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2012-02-28 do dziś
1182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-28 do dziś
1285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-28 do dziś
1366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-02-28 do dziś
1466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-02-28 do dziś
1566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2008 okres 06.08.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
2data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
3data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
4data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-03 do dziś
5data złożenia 23.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
6data złożenia 30.04.2012 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
7data złożenia 24.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
8data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
9data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
10data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
13data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.08.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-03 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.08.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-03 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów