INSULATION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-06-07 godz. 08:08:11
Numer KRS: 0000285633
Numer REGON: 362546342
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-02-21
Sygnatura akt[RDF/469354/23/98]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSULATION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JEROZOLIMSKA nr domu 2 nr lokalu LU1 kod pocztowy 30-555 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.06.2007 R-REPERTORIUM A NR 9219/2007 NOTARIUSZ IWONA CYZ-HEJMO Z KANCELARII NOTARIALNEJ GRZEGORZ IŁOWSKI, IWONA CYZ-HEJMO SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE2007-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATEJEK2007-08-08 do dziś
2. ImionaTERESA MARIA2007-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2007-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATEJEK2007-08-08 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2007-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2007-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATEJEK2007-08-08 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2007-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2007-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD ZARZĄDZA SPÓŁKĄ I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANE SĄ PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU-SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU-DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2007-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATEJEK2007-08-08 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2007-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2007-08-08 do dziś
245 41 Z TYNKOWANIE2007-08-08 do dziś
328 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2007-08-08 do dziś
428 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2007-08-08 do dziś
551 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2007-08-08 do dziś
651 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2007-08-08 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2022-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2013 okres 08.08.2007 - 31.12.20082013-07-09 do dziś
2data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-07-09 do dziś
3data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-07-09 do dziś
4data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-07-09 do dziś
5data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
6data złożenia 16.08.2014 okres OD 01.12.2013 DO 31.12.20132015-01-20 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
8data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
9data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
12data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
16data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
17data złożenia 21.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.08.2007 - 31.12.20082013-07-09 do dziś
201.01.2009 - 31.12.20092013-07-09 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-07-09 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-07-09 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
6OD 01.12.2013 DO 31.12.20132015-01-20 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.08.2007 - 31.12.20082013-07-09 do dziś
201.01.2009 - 31.12.20092013-07-09 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-07-09 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-07-09 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów