INSTYTUT ZARZĄDZANIA I WSPÓŁPRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000285493
Numer REGON: 141031238
Numer NIP: 5252401190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/521868/23/603]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZARZĄDZANIA I WSPÓŁPRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2012-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. STANISŁAWA STASZICA nr domu 56 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2020-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.07.2007, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY ULICY ŻURAWIEJ 6/12 LOK. 472 REP. A NR 4629/20072007-07-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.08.2012 REP. A NR 3796/2012 KANCELARIA NOTARIALNA MARKA WYPARTA UL. BISKUPIA 1; 59-220 LEGNICA ZMIANA UMOWY SPÓŁKI § 32012-10-08 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.10.2014 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ - MARTYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI NR 11, REP. A NR 10797/2014, ZMIENIONO § 8.2015-02-10 do dziś
420.06.2017R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA - MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 11, - ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI.2017-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALBAŃSKA2012-12-13 do dziś
2. ImionaBEATA WANDA2007-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1950000,00 ZŁOTYCH2007-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1970000,00 ZŁ2017-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12800000,00 ZŁ2007-07-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2007-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALBAŃSKA2012-12-13 do dziś
2. ImionaBEATA WANDA2007-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2007-07-27 do dziś
245 BUDOWNICTWO2007-07-27 do dziś
351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-07-27 do dziś
452 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-07-27 do dziś
552 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-27 do dziś
655 10 Z HOTELE2007-07-27 do dziś
755 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-07-27 do dziś
855 30 A RESTAURACJE2007-07-27 do dziś
955 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2007-07-27 do dziś
1055 40 Z BARY2007-07-27 do dziś
1155 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2007-07-27 do dziś
1222 12 Z WYDAWANIE GAZET2007-07-27 do dziś
1360 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2007-07-27 do dziś
1463 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-07-27 do dziś
1570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-07-27 do dziś
1670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-07-27 do dziś
1770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-07-27 do dziś
1870 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-07-27 do dziś
1970 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-07-27 do dziś
2070 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-07-27 do dziś
2171 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2007-07-27 do dziś
2272 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-07-27 do dziś
2322 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2007-07-27 do dziś
2472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2007-07-27 do dziś
2572 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-07-27 do dziś
2674 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-07-27 do dziś
2774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-07-27 do dziś
2874 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-07-27 do dziś
2974 40 Z REKLAMA2007-07-27 do dziś
3074 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2007-07-27 do dziś
3174 50 B DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ JEDNEGO PODMIOTU2007-07-27 do dziś
3274 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-07-27 do dziś
3374 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2007-07-27 do dziś
3422 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2007-07-27 do dziś
3574 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2007-07-27 do dziś
3674 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-27 do dziś
3780 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2007-07-27 do dziś
3880 42 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2007-07-27 do dziś
3980 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-07-27 do dziś
4091 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2007-07-27 do dziś
4191 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2007-07-27 do dziś
4291 32 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POLITYCZNYCH2007-07-27 do dziś
4391 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-27 do dziś
4492 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2007-07-27 do dziś
4522 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2007-07-27 do dziś
4692 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2007-07-27 do dziś
4792 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2007-07-27 do dziś
4892 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2007-07-27 do dziś
4992 31 A DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH DRAMATYCZNYCH I LALKOWYCH2007-07-27 do dziś
5092 31 B DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH MUZYCZNYCH2007-07-27 do dziś
5192 31 D DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW PIEŚNI I TAŃCA2007-07-27 do dziś
5292 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH2007-07-27 do dziś
5392 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2007-07-27 do dziś
5492 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-27 do dziś
5592 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2007-07-27 do dziś
5622 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2007-07-27 do dziś
5792 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-27 do dziś
5892 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2007-07-27 do dziś
5992 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-27 do dziś
6093 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2007-07-27 do dziś
6193 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-27 do dziś
6222 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2007-07-27 do dziś
6322 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2007-07-27 do dziś
6422 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2008 okres 04-07-2007 -31-12-20072008-05-14 do dziś
2data złożenia 10.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
3data złożenia 20.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
4data złożenia 11.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
5data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
6data złożenia 23.10.2013 okres 2012 R.2013-11-06 do dziś
7data złożenia 05.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
8data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
9data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
10data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
11data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
12data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
13data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
14data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
15data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
16data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104-07-2007 -31-12-20072008-05-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
62012 R.2013-11-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104-07-2007 -31-12-20072008-05-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
62012 R.2013-11-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów