EMZET NAMIOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000285177
Numer REGON: 300618995
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-05-24
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/2448/22/46]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMZET NAMIOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina CZERWONAK miejscowość KOZIEGŁOWY2022-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KOZIEGŁOWY ulica UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 13 nr lokalu 19 kod pocztowy 62-028 poczta KOZIEGŁOWY kraj POLSKA 2022-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.06.2007 R., REP. A NR 8675/2007, NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ W POZNANIU. AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.07.2007 R., REP. A NR 10823/2007, NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ W POZNANIU, ZMIENIONO § 2, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2007-07-24 do dziś
218.02.2015 R., REP.A NR 2735/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ S.C. UL. PIEKARY 6/25, 61-823 POZNAŃ, ZMIENIONO: §6 UST.2, §7 UST.3, §16, §17 UST.2 SKREŚLONO §21. DOTYCHCZASOWE §§ 22,23,24 I 25 OTRZYMAŁY NOWE OZNACZENIE ODPOWIEDNIO §21, §22, §23 I §242015-04-13 do dziś
320.10.2016 R., REP.A NR 13816/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY EWELINA KLIMCZUK UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA SAJDY, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ S.C. W POZNANIU, UL. PIEKARY 6/25, ZMIENIONO §20 UST.52017-01-05 do dziś
402.08.2021 R., REP. A NR 6012/2021, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 1A, 61-706 POZNAŃ, ZMIANA § 32022-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2022-05-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BOGUSŁAW2022-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 280.000,00 ZŁ2022-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego280000,00 ZŁ2017-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2022-05-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BOGUSŁAW2022-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPRZYBYŁ2017-01-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-01-05 do dziś
21. NazwiskoPRZYBYŁ2017-01-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-01-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2015-04-13 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-04-13 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-04-13 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-04-13 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-04-13 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-04-13 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-04-13 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-04-13 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2008 okres 01.08.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
2data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
3data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
4data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
5data złożenia 19.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
6data złożenia 12.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
7data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
8data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
9data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
10data złożenia 25.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
11data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
13data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
201.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
201.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów