HERZFELD I VICTORIUS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000285174
Numer REGON: 340339086
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-06-17
Sygnatura akt[RDF/299447/21/241]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2007-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERZFELD I VICTORIUS SPÓŁKA AKCYJNA2007-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 24 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W TORUNIU2007-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZKI gmina GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2007-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica DROGA JEZIORNA nr domu 8 kod pocztowy 86-303 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2007-07-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHERZFELDVICTORIUS@HV.PL2020-07-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HYDRO-VACUUM.COM.PL/HERZFELDVICTORIUS.PHP2020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.06.2007 R. NOTARIUSZ DOROTA KOSMANIA SADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. MICKIEWICZA 26, 86-300 GRUDZIĄDZ, REP. A NR 4199/2007 UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU SPÓŁKI Z DNIA 19.12.1930 R. (STATUT ZAGINAŁ, BRAK W AKTACH REJESTROWYCH) UCHWALENIE W CAŁOŚCI NOWEGO STATUTU SPÓŁKI2007-07-19 do dziś
2DNIA 09.06.2009 R.; REP A NR 6520/2009; NOTARIUSZ DOROTA KOSMANIA-SADOWSKA KANCELARIA NOTARIALANA W GRUDZIĄDZU; ZMIENIONO § 7 STATUTU.2009-07-16 do dziś
305.06.2020 R.; REP.A NR 1691/2020; NOTARIUSZ DOROTA KOSMANIA-SADOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU; ZMIANA §28; SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2020-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-19 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2007-07-19 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2007-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500003,00 ZŁ2007-07-19 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji500300002007-07-19 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 01 ZŁ2007-07-19 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego500003,00 ZŁ2007-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2007-07-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii273202007-07-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-07-19 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2007-07-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii26802007-07-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane2.680 (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT)SZTUK AKCJI IMIENNYCH SERII B. JEDNEJ AKCJI PRZYZNAJE SIĘ PODCZAS GŁOSOWAŃ NA WALNYM ZGROMADZENIU DWA GŁOSY. PRAWO DO DYWIDENDY PRZYZNAJE UPRAWNIONEMU DYWIDENDĘ W WYSOKOŚCI I PROPORCJI 1, 5 DYWIDENDY Z JEDNEJ AKCJI W STOSUNKU DO DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOWI UPRAWNIONEMU Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANEJ. PO ROZWIĄZANIU I LIKWIDACJI SPÓŁKI JEJ MAJĄTEK DZIELONY JEST POMIĘDZY AKCJONARIUSZY PRZY UWZGLĘDNIENIU PROPORCJI DLA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY2007-07-19 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2007-07-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500000002007-07-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane50000000 SZTUK AKCJI SERII C. JEDNEJ AKCJI PRZYZNAJE SIE PODCZAS GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU DWA GŁOSY. PRAWO DO DYWIDENDY PRZYZNAJE UPRAWNIONEMU DYWIDENDĘ W WYSOKOŚCI I PROPORCJI 1, 5 DYWIDENDY Z JEDNEJ AKCJI W STOSUNKU DO DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOWI UPRAWNIONEMU Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANEJ. PO ROZWIĄZANIU I LIKWIDACJI SPÓŁKI JEJ MAJĄTEK DZIELONY JEST POMIĘDZY AKCJONARIUSZY PRZY UWZGLĘDNIENIU PROPORCJI DLA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY2007-07-19 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2007-07-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2007-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2007-07-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WITOLD2007-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTAROMŁYŃSKA2007-07-19 do dziś
2. ImionaALICJA2007-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-19 do dziś
21. NazwiskoMILLER2007-07-19 do dziś
2. ImionaBARBARA ELŻBIETA2007-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-19 do dziś
31. NazwiskoWAJSGERBER2007-07-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KRZYSZTOF2007-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWALCZAK2010-09-03 do dziś
2. ImionaJADWIGA TERESA2010-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-09-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 51 Z ODLEWNICTWO ŻELIWA2009-07-16 do dziś
224 52 Z ODLEWNICTWO STALIWA2009-07-16 do dziś
324 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2009-07-16 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-07-16 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-07-16 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-07-16 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-07-16 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-07-16 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-07-16 do dziś
1028 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2008 okres 15.06.2007-31.12.20072008-07-15 do dziś
2data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-16 do dziś
3data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
4data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
5data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-13 do dziś
6data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-06 do dziś
7data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
8data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
9data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
10data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
11data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
12data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
14data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta115.06.2007-31.12.20072008-07-15 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-16 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-07-13 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.06.2007-31.12.20072008-07-15 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-16 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-07-13 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.06.2007-31.12.20072008-07-15 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-16 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-07-13 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów