ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000284571
Numer REGON: 180248803
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu61Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/214698/20/809]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2007-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA2008-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2007-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica OLCHOWA nr domu 14 kod pocztowy 35-322 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2010-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z 10.04.2007 REP. A NR 946/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LISA KULI 6 -STATUT SPÓŁKI2007-07-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.10.2007 R, REP. A NR 3475/2007 SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. LISA KULI 6 W RZESZOWIE -ZMIANA § 14 UST. 12 STATUTU SPÓŁKI2007-11-05 do dziś
304.02.2008 R. REP. A NR 303/2008, NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. LISA-KULI 6 ZMIANA PAR. 1, PAR. 6, PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI2008-02-11 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z 28.08.2008 R. REP. A NR 3149/2008, NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. LISA KULI 6 W RZESZOWIE -ZMIANA: PAR. 7, PAR. 10 UST. 2, PAR. 13 UST. 2 I 3, PAR. 14 UST. 2, 6 I 12 STATUTU SPÓŁKI; SKREŚLENIE: PAR. 8, PAR. 13 UST. 12 PKT 10 STATUTU SPÓŁKI; DODANIE PAR. 10” STATUTU SPÓŁKI2008-10-02 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z 09.01.2009 R. REP. A 100/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALANEJ PRZY UL. LISA KULI 6 W RZESZOWIE ZMIANA §10”, §13 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI.2009-01-28 do dziś
6UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE Z DNIA 28.08.2008 R. ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE Z DNIA 09.01.2009 R. ORAZ UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE Z DNIA 22.05.2009 R. W PRZEDMIOCIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI -ZMIANA PAR. 6 UST. 1 I 2, PAR. 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.01.2009 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LISA-KULI 6, REP. A NR 100/2009 ZMIANA PAR. 9 UST. 1 I 4, PAR. 10 UST. 4, PAR. 12 UST. 5 I NAST., PAR. 13 UST. 12 PKT 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24 I 25, PAR. 15 UST. 2.1, DOTYCHCZASOWY PAR. 15 UST. 2.1 OZNACZA SIĘ CYFRĄ 3, DOTYCHCZASOWY UST. 3 OZNACZA SIĘ CYFRĄ 4, A DOTYCHCZASOWY UST. 3.1 IOZNACZA SIĘ CYFRĄ 5, STATUTU SPÓŁKI OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 22.05.2009 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LISA-KULI 6, REP. A NR 1342/20092009-07-16 do dziś
7OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZŁOŻONE W CELU DOOKREŚLENIA WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKI AKCYJNEJ OBJĘTE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 03.07.2009 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MONIKĘ STRUS-SIODŁOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNA 65 M.21,00-678 WARSZAWA, REP. A NE 4856/2009 OBEJMUJĄCE ZMIANY PAR. 6 I PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI.2009-07-24 do dziś
825.06.2008 R. REP. A NR 2286/2008, NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. LISA KULI 6 -ZMIANA PAR. 6 UST. 1 I 2, PAR. 7 UST. 1 I 3, PAR. 13 UST. 2 I 32009-07-31 do dziś
9UCHWAŁA ZARZĄDU PODJĘTA NA POSIEDZENIU DNIA 16.09.2009 R. W CELU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 16.09.2009 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. WSPÓLNA 65 M.21,00-687 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 6076/2009 ORAZ UCHWAŁA ZARZĄDU Z DNIA 01.10.2009 R. REP. A 6459/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. WSPÓLNA 65 M. 21, 00-687 WARSZAWA OBEJMUJĄCA ZMIANY § 6 UST. 1 I 2 I § 7 UST 1 STATUTU SPÓŁKI.2009-10-19 do dziś
1028.10.2009 R. UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO POPRZEZ EMISJE AKCJI SERII N ORAZ ZMIANY STATUTU ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. OBJĘTE AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ DOROTĘ RYNKIEWICZ-SZAFURSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A NR 4076/2009 -ZMIANA PAR. 6 I PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI2009-12-01 do dziś
1127.04.2010 R. -AKT NOTARIALNY REP. A NR 2457/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. WSPÓLNEJ 65 M.21 -ZMIENIONO: PAR. 12 UST. 2, PAR. 12 UST. 3, PAR. 12 UST. 9, PAR. 13 UST. 12 PKT 1), PAR. 13 UST. 12 PKT 18), PAR. 13 UST. 12 PKT 25), PAR. 19 UST. 1; WYKREŚLONO PAR. 13 UST. 12 PKT 12, PAR. 19 UST. 22010-05-28 do dziś
12UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO POPRZEZ EMISJE AKCJI SERII R ORAZ AKCJI SERII S ORAZ ZMIANY STATUTU ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. OBJĘTE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 28.07.2010 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ ANDRZEJA PRZYBYŁĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 65 M.21, REP. A NR 4749/2010 OBEJMUJĄCE ZMIANY PAR. 6 I PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI.2010-11-08 do dziś
133.12.2009 R. REP. A NR 7859/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. WSPÓLNA 65 M.21 UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO POPRZEZ EMISJE AKCJI SERII P ORAZ ZMIANY PAR. 6 I PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI2010-01-22 do dziś
14UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO POPRZEZ EMISJE AKCJI SERII T ORAZ ZMIANY STATUTU ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. OBJĘTE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.03.2011 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ ANDRZEJA PRZYBYŁĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 10 M 7, REPERTORIUM A NR 1407/2011 OBEJMUJĄCE ZMIANY PAR. 6 I PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPRAWIE ZMIANY SPOSOBU POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z DNIA 29.04.2011 R.SPORZĄDZONA PRZEZ ANDRZEJA PRZYBYŁĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 10 M 7, REPERTORIUMA NR 2215/2011 OBEJMUJĄCA ZMIANĘ PAR. 13UST. 3 STATUTU SPÓŁKI.2011-06-28 do dziś
1512.04.2012 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ PRZYBYŁA UL. EMILII PLATER 10 LOK.7, WARSZAWA, REP. A NR 1377/2012 -ZMIANA PAR.5 UST. 12012-05-09 do dziś
16AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 15.04.2013 R., REP. A NR 1728/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ PRZYBYŁA UL. EMILII PLATER 10 M.7, 00-669 WARSZAWA ZMIANA PAR. 15 STATUTU SPÓŁKI2013-05-13 do dziś
17AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 13.06.2017 R., REP.A NR 7919/2017, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ PRZYBYŁA - NOTARIUSZ ELŻBIETA MIKITA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. E.PLATER 10/7, WARSZAWA SKREŚLENIE PAR.13 UST.3 PKT 2, NADANIE DOTYCHCZASOWEMU PAR.13 UST.3 PKT 3 OZNACZENIA PAR.13 UST.3 PKT 22017-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-11 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2007-07-11 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2007-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego518942510,00 ZŁ2011-06-28 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego193275060,00 ZŁ2009-01-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji518942512011-06-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2008-07-28 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego518942510,00 ZŁ2011-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty142776520,00 ZŁ2009-07-16 do dziś
21. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty10789090,00 ZŁ2009-12-01 do dziś
31. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty14304130,00 ZŁ2010-11-08 do dziś
41. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty15242690,00 ZŁ2010-01-22 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII A2007-07-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-09-05 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII B2008-02-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-09-05 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2008-09-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-09-05 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA D2008-09-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii257700092008-09-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-09-05 do dziś
51. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII E2009-07-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9564472009-07-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-07-16 do dziś
61. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII F2009-07-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii14755092009-07-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-07-16 do dziś
71. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII G2009-07-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii27083782009-07-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-07-16 do dziś
81. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII H2009-07-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10620302009-07-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-07-16 do dziś
91. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII I2009-07-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii17706092009-07-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-07-16 do dziś
101. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII J2009-07-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii17142092009-07-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-07-16 do dziś
111. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII K2009-07-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii45904702009-07-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-07-16 do dziś
121. Nazwa serii akcjiL2009-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii21000002009-07-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-07-24 do dziś
131. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII M2009-10-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii48108802009-10-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-10-19 do dziś
141. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII N2009-12-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10789092009-12-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-12-01 do dziś
151. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII R2010-11-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5929412010-11-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-11-08 do dziś
161. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII S2010-11-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8374722010-11-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-11-08 do dziś
171. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII P2010-01-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15242692010-01-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-01-22 do dziś
181. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII T2011-06-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9021192011-06-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-06-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2007-07-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.2008-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSLAVKOSKI2019-10-17 do dziś
2. ImionaKOSTADIN2019-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRULNICKI2012-06-26 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALIS2008-07-28 do dziś
2. ImionaMILJAN2008-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELEŃSKI2007-07-11 do dziś
2. ImionaPIOTR2007-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEHAR2009-12-07 do dziś
2. ImionaDRAZEN2009-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAWŁOWICZ2018-01-18 do dziś
2. ImionaADAM MACIEJ2018-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-18 do dziś
21. NazwiskoKLEIN2017-05-12 do dziś
2. ImionaJOZEF2017-05-12 do dziś
31. NazwiskoKUCHARSKI2016-05-31 do dziś
2. ImionaARTUR2016-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-31 do dziś
41. NazwiskoDUCH2010-05-28 do dziś
2. ImionaJACEK2010-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-28 do dziś
51. NazwiskoGÓRAL2007-07-11 do dziś
2. ImionaADAM TADEUSZ2007-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-03-05 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-03-05 do dziś
346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-03-05 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-03-05 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-03-05 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-03-05 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-03-05 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-05 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-05 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2008 okres 10.07.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
2data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
3data złożenia 17.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
4data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
5data złożenia 30.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-09 do dziś
6data złożenia 29.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
7data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
8data złożenia 07.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
9data złożenia 17.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
10data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
11data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
14data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
15data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta110.07.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-05-09 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.07.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-05-09 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.07.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-05-09 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2008-05-08 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPROCES POŁĄCZENIA SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE I SPÓŁKI ASSECO ROMANIA S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE W DRODZE PRZEJĘCIA SPÓŁKI ASSECO ROMANIA S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ SPÓŁKĘ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH. UCHWAŁA W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE I SPÓŁKI ASSECO ROMANIA S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE W DNIU 21.04.2008 R. REP. A NR 1387/2008, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LISA KULI 62008-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2012-06-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaSPOSÓB POŁĄCZENIA: W TRYBIE ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ITD POLSKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA. W ZIĄZKU Z TYM, ŻE JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ITD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA. POŁĄCZENIE ZOSTANIE DOKONANE ZGODNIE Z ART. 515 PAR. 1 KSH TJ. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ORAZ BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ITD POLSKA, JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, NA AKCJE W KAPITALE ZAKŁADOWYM ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. Z UWAGI NA TO, ŻE POŁĄCZENIE NIE POWODUJE POWSTANIA NOWYCH OKOLICZNOŚCI WYMAGAJĄCYCH UJAWNIENIA W STATUCIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, STATUT ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE NIE ZOSTAJE ZMIENIONY W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM SPÓŁEK. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ: UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Z DNIA 11.05.2012 R., AKT NOTARIALNY REP A NR 1860/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 10 LOK.7. ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ: WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.2012-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów