CTPARK OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000284408
Numer REGON: 240662330
Numer NIP: 6342642704
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-11-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/65686/22/985]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTPARK OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 01.06.2007 R., NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO, M.GREGORCZYK S.C., REPERTORIUM „A” 4423/20072007-07-09 do dziś
223.08.2017 R., REP. A NR 4625/2017, NOTARIUSZ MARTA WRÓBEL-KONSEK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTUS MARTA WRÓBEL-KONSEK, ALEKSANDRA RECK SPÓŁKA PARTNERSKA -ZMIENIONO: PAR. 4, PAR.8 -UCHYLONO PAR.14 LITERA 4 UMOWY SPÓŁKI2017-11-14 do dziś
304.07.2018R., REP. A NR 1662/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA PRONIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 9 LOK. 1, ZMIENIONO: TREŚĆ § 12 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2018-08-01 do dziś
425.03.2020R., REPERTORIUM A NR 3560/2020, NOTARIUSZ JACEK RÓŻYCKI ZSTĘPUJĄCY NOTARIUSZA TOMASZA ZAPART Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZMIENIONO: § 22020-05-22 do dziś
518.03.2022 R., REP. A NR 12333/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA NITA-PISAREK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY LUBIEŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA PAULINA CHAŁA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. PRZYOKOPOWEJ 33, 01-208 WARSZAWA, ZMIENIONO § 32022-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 925.000,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-05-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTP INVEST, SPOL. S R.O.2022-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 925.000,00 ZŁ2022-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego925000,00 ZŁ2007-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2018-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEHETMAYR2022-11-29 do dziś
2. ImionaPATRICK2022-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILKINSON2020-02-05 do dziś
2. ImionaRICHARD JOHN2020-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-14 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-11-14 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2008 okres 09.07.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
2data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-24 do dziś
3data złożenia 27.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-12 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
5data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
6data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
7data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
8data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
9data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
10data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
11data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
12data złożenia 18.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
13data złożenia 20.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-20 do dziś
14data złożenia 04.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
15data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-11-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.07.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-24 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-11-12 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-20 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.07.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-24 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-11-12 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-20 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów