LABORATORIA LA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000284276
Numer REGON: 272393193
Numer NIP: 9540014571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2018-11-20
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/30562/18/279]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 272393193 NIP 95400145712007-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIA LA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 11567 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY2007-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2007-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ——- nr domu ——- nr lokalu ——- kod pocztowy ——- poczta ——- kraj POLSKA 2014-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuLABORATORIA LA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SIEWIERZU2011-10-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina SIEWIERZ miejscowość CZEKANKA2011-10-27 do dziś
3. Adresmiejscowość CZEKANKA nr domu 44 kod pocztowy 42-470 poczta SIEWIERZ kraj POLSKA 2011-10-27 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.11.2994 R. NOTARIUSZ EWA SIWIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH UL. MŁYŃSKA 2, REP. A 6626/94 22.06.2007 R. NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARIR NOTARIALNEJ W KATOWICACH UL. KOPERNIKA 26, REP. A 5110/2007 ZMIANA § 1, § 5, § 7, § 14, § 15, § 20 UMOWY SPÓŁKI2007-07-05 do dziś
223.06.2010 R., REP. A NUMER 3757/2010, NOTARIUSZ JAN BAŃDO, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU AL. ZWYCIĘSTWA 4/II C, ZMIANA § 5. 07.09.2010 R., REP. A NUMER 5541/2010, NOTARIUSZ JAN BAŃDO, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU AL. ZWYCIĘSTWA 4/II C, -ZMIANA § 5, § 11; DODANO § 14 A.2010-10-26 do dziś
330.09.2011 R., REPERTORIUM A NUMER 5372/2011, NOTARIUSZ JAN BAŃDO, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY AL.ZWYCIĘSTWA NR 4/IIO, -DODANO NOWY PARAGRAF NR 10A2011-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2007-07-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH BOGUSŁAW2007-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2007-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDRODOWSKI2007-07-05 do dziś
2. ImionaLESZEK2007-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2007-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY -SPRAWOWAĆ BĘDZIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2007-07-05 do dziś
250 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-07-05 do dziś
350 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-07-05 do dziś
451 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2007-07-05 do dziś
571 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2007-07-05 do dziś
671 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2007-07-05 do dziś
771 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-07-05 do dziś
874 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2007-07-05 do dziś
972 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-07-05 do dziś
1074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-07-05 do dziś
1151 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2007-07-05 do dziś
1274 40 Z REKLAMA2007-07-05 do dziś
1351 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-07-05 do dziś
1422 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2007-07-05 do dziś
1572 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-07-05 do dziś
1663 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2007-07-05 do dziś
1722 12 Z WYDAWANIE GAZET2007-07-05 do dziś
1822 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2007-07-05 do dziś
1922 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2007-07-05 do dziś
2022 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2007-07-05 do dziś
2122 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-05 do dziś
2222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2007-07-05 do dziś
2350 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-07-05 do dziś
2401 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2010-10-26 do dziś
2501 21 Z UPRAWA WINOGRON2010-10-26 do dziś
2614 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2010-10-26 do dziś
2714 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2010-10-26 do dziś
2814 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2010-10-26 do dziś
2914 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2010-10-26 do dziś
3014 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2010-10-26 do dziś
3114 3 PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ2010-10-26 do dziś
3214 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2010-10-26 do dziś
3314 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2010-10-26 do dziś
3415 1 WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2010-10-26 do dziś
3515 11 Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH2010-10-26 do dziś
3601 22 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH2010-10-26 do dziś
3715 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2010-10-26 do dziś
3815 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2010-10-26 do dziś
3916 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2010-10-26 do dziś
4016 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-10-26 do dziś
4116 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2010-10-26 do dziś
4216 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2010-10-26 do dziś
4316 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2010-10-26 do dziś
4416 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2010-10-26 do dziś
4516 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-10-26 do dziś
4617 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY2010-10-26 do dziś
4701 23 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH2010-10-26 do dziś
4817 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ2010-10-26 do dziś
4917 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2010-10-26 do dziś
5017 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2010-10-26 do dziś
5117 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2010-10-26 do dziś
5217 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2010-10-26 do dziś
5317 24 Z PRODUKCJA TAPET2010-10-26 do dziś
5417 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2010-10-26 do dziś
5518 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2010-10-26 do dziś
5618 11 Z DRUKOWANIE GAZET2010-10-26 do dziś
5718 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-10-26 do dziś
5801 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2010-10-26 do dziś
5918 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-10-26 do dziś
6018 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2010-10-26 do dziś
6118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-10-26 do dziś
6220 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2010-10-26 do dziś
6320 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2010-10-26 do dziś
6420 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2010-10-26 do dziś
6520 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2010-10-26 do dziś
6620 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
6720 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2010-10-26 do dziś
6821 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2010-10-26 do dziś
6901 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2010-10-26 do dziś
7021 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-10-26 do dziś
7122 11 Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY2010-10-26 do dziś
7222 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2010-10-26 do dziś
7322 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-10-26 do dziś
7422 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-10-26 do dziś
7522 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-10-26 do dziś
7622 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-10-26 do dziś
7723 1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA2010-10-26 do dziś
7823 11 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO2010-10-26 do dziś
7923 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2010-10-26 do dziś
8001 26 Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH2010-10-26 do dziś
8123 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO2010-10-26 do dziś
8223 14 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH2010-10-26 do dziś
8323 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2010-10-26 do dziś
8423 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2010-10-26 do dziś
8523 3 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-10-26 do dziś
8623 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2010-10-26 do dziś
8723 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2010-10-26 do dziś
8823 4 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI2010-10-26 do dziś
8923 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2010-10-26 do dziś
9023 42 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH2010-10-26 do dziś
9101 27 Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW2010-10-26 do dziś
9223 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH2010-10-26 do dziś
9323 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2010-10-26 do dziś
9423 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2010-10-26 do dziś
9523 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU2010-10-26 do dziś
9623 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2010-10-26 do dziś
9723 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU2010-10-26 do dziś
9823 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2010-10-26 do dziś
9923 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-10-26 do dziś
10023 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2010-10-26 do dziś
10123 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2010-10-26 do dziś
10201 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-10-26 do dziś
10323 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2010-10-26 do dziś
10423 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2010-10-26 do dziś
10523 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2010-10-26 do dziś
10623 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2010-10-26 do dziś
10723 9 PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
10823 91 Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH2010-10-26 do dziś
10923 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
11025 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2010-10-26 do dziś
11125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-10-26 do dziś
11225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2010-10-26 do dziś
11301 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2010-10-26 do dziś
11425 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2010-10-26 do dziś
11525 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2010-10-26 do dziś
11625 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2010-10-26 do dziś
11725 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2010-10-26 do dziś
11825 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-10-26 do dziś
11925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-10-26 do dziś
12025 7 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2010-10-26 do dziś
12125 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2010-10-26 do dziś
12225 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2010-10-26 do dziś
12325 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2010-10-26 do dziś
12401 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2010-10-26 do dziś
12525 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-10-26 do dziś
12625 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2010-10-26 do dziś
12725 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2010-10-26 do dziś
12825 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2010-10-26 do dziś
12925 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2010-10-26 do dziś
13025 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
13126 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH2010-10-26 do dziś
13226 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2010-10-26 do dziś
13326 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2010-10-26 do dziś
13426 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-10-26 do dziś
13501 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2010-10-26 do dziś
13601 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2010-10-26 do dziś
13726 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2010-10-26 do dziś
13826 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2010-10-26 do dziś
13926 5 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH; PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2010-10-26 do dziś
14026 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2010-10-26 do dziś
14126 52 Z PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2010-10-26 do dziś
14226 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2010-10-26 do dziś
14326 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-10-26 do dziś
14427 1 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-10-26 do dziś
14527 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2010-10-26 do dziś
14627 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-10-26 do dziś
14701 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2010-10-26 do dziś
14827 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2010-10-26 do dziś
14927 3 PRODUKCJA IZOLOWANYCH PRZEWODÓW I KABLI ORAZ SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2010-10-26 do dziś
15027 31 Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH2010-10-26 do dziś
15127 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2010-10-26 do dziś
15227 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2010-10-26 do dziś
15327 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-10-26 do dziś
15427 5 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2010-10-26 do dziś
15527 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2010-10-26 do dziś
15627 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2010-10-26 do dziś
15727 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2010-10-26 do dziś
15801 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2010-10-26 do dziś
15928 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-10-26 do dziś
16028 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2010-10-26 do dziś
16129 1 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-26 do dziś
16229 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH2010-10-26 do dziś
16329 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2010-10-26 do dziś
16429 10 C PRODUKCJA AUTOBUSÓW2010-10-26 do dziś
16529 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW2010-10-26 do dziś
16629 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-26 do dziś
16729 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2010-10-26 do dziś
16831 0 PRODUKCJA MEBLI2010-10-26 do dziś
16901 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2010-10-26 do dziś
17031 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-10-26 do dziś
17131 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2010-10-26 do dziś
17231 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW2010-10-26 do dziś
17331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-10-26 do dziś
17432 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2010-10-26 do dziś
17532 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
17632 91 Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI2010-10-26 do dziś
17732 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
17833 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2010-10-26 do dziś
17933 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-10-26 do dziś
18001 44 Z CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH2010-10-26 do dziś
18133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-10-26 do dziś
18233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-10-26 do dziś
18333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-10-26 do dziś
18433 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2010-10-26 do dziś
18533 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2010-10-26 do dziś
18633 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2010-10-26 do dziś
18733 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-10-26 do dziś
18833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-10-26 do dziś
18938 1 ZBIERANIE ODPADÓW2010-10-26 do dziś
19038 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-10-26 do dziś
19101 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ2010-10-26 do dziś
19238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-10-26 do dziś
19338 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2010-10-26 do dziś
19438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-10-26 do dziś
19538 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-10-26 do dziś
19638 3 ODZYSK SUROWCÓW2010-10-26 do dziś
19738 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2010-10-26 do dziś
19838 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-10-26 do dziś
19939 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-10-26 do dziś
20041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-26 do dziś
20141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-10-26 do dziś
20201 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2010-10-26 do dziś
20342 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2010-10-26 do dziś
20442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-10-26 do dziś
20542 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-10-26 do dziś
20642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-10-26 do dziś
20742 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-10-26 do dziś
20842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-10-26 do dziś
20942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-10-26 do dziś
21042 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-10-26 do dziś
21142 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-10-26 do dziś
21242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-26 do dziś
21301 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2010-10-26 do dziś
21443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-10-26 do dziś
21543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-10-26 do dziś
21643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-10-26 do dziś
21743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-10-26 do dziś
21843 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-10-26 do dziś
21943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-10-26 do dziś
22043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-10-26 do dziś
22143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-10-26 do dziś
22243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-10-26 do dziś
22343 31 Z TYNKOWANIE2010-10-26 do dziś
22401 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2010-10-26 do dziś
22543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-10-26 do dziś
22643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-10-26 do dziś
22743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-10-26 do dziś
22843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-10-26 do dziś
22943 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2010-10-26 do dziś
23043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-10-26 do dziś
23143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-26 do dziś
23245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-10-26 do dziś
23345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-26 do dziś
23445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-26 do dziś
23501 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2010-10-26 do dziś
23645 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-26 do dziś
23745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-26 do dziś
23845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-26 do dziś
23945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-10-26 do dziś
24046 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-10-26 do dziś
24146 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2010-10-26 do dziś
24246 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-10-26 do dziś
24346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-10-26 do dziś
24446 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-10-26 do dziś
24546 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-10-26 do dziś
24601 12 Z UPRAWA RYŻU2010-10-26 do dziś
24701 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2010-10-26 do dziś
24846 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2010-10-26 do dziś
24946 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-26 do dziś
25046 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-10-26 do dziś
25146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-10-26 do dziś
25246 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2010-10-26 do dziś
25346 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2010-10-26 do dziś
25446 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2010-10-26 do dziś
25546 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2010-10-26 do dziś
25646 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2010-10-26 do dziś
25746 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-26 do dziś
25801 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2010-10-26 do dziś
25946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-10-26 do dziś
26046 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-10-26 do dziś
26146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-10-26 do dziś
26246 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2010-10-26 do dziś
26346 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-10-26 do dziś
26446 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-26 do dziś
26546 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2010-10-26 do dziś
26646 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-10-26 do dziś
26746 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-10-26 do dziś
26846 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-26 do dziś
26901 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2010-10-26 do dziś
27046 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-10-26 do dziś
27146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-10-26 do dziś
27246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-10-26 do dziś
27346 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-10-26 do dziś
27446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-10-26 do dziś
27546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-10-26 do dziś
27646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-10-26 do dziś
27746 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-10-26 do dziś
27846 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2010-10-26 do dziś
27946 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-10-26 do dziś
28001 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2010-10-26 do dziś
28146 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2010-10-26 do dziś
28246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-10-26 do dziś
28346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-10-26 do dziś
28446 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-10-26 do dziś
28546 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-10-26 do dziś
28646 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2010-10-26 do dziś
28746 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-10-26 do dziś
28846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-10-26 do dziś
28946 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-10-26 do dziś
29046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-10-26 do dziś
29101 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2010-10-26 do dziś
29246 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-10-26 do dziś
29346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-10-26 do dziś
29446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-10-26 do dziś
29546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-10-26 do dziś
29646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-10-26 do dziś
29746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-10-26 do dziś
29847 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
29947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-26 do dziś
30047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
30147 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
30201 7 ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2010-10-26 do dziś
30347 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
30447 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
30547 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
30647 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
30747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
30847 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
30947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
31047 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-10-26 do dziś
31147 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
31247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
31301 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2010-10-26 do dziś
31447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
31547 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
31647 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
31747 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
31847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
31947 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
32047 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
32147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
32247 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
32347 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
32402 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2010-10-26 do dziś
32547 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
32647 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
32747 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
32847 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
32947 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
33047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
33147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
33247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
33347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
33447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
33502 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2010-10-26 do dziś
33647 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
33747 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
33847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
33947 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-26 do dziś
34047 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-10-26 do dziś
34147 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-10-26 do dziś
34247 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-10-26 do dziś
34347 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-10-26 do dziś
34447 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-10-26 do dziś
34547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-10-26 do dziś
34602 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2010-10-26 do dziś
34747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-10-26 do dziś
34849 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2010-10-26 do dziś
34949 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-10-26 do dziś
35049 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2010-10-26 do dziś
35149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-10-26 do dziś
35249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-10-26 do dziś
35349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-10-26 do dziś
35452 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-10-26 do dziś
35552 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2010-10-26 do dziś
35652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-10-26 do dziś
35701 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2010-10-26 do dziś
35802 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2010-10-26 do dziś
35952 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-10-26 do dziś
36052 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-10-26 do dziś
36152 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2010-10-26 do dziś
36252 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2010-10-26 do dziś
36352 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2010-10-26 do dziś
36452 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2010-10-26 do dziś
36552 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2010-10-26 do dziś
36652 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-10-26 do dziś
36752 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-10-26 do dziś
36852 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-10-26 do dziś
36903 1 RYBOŁÓWSTWO2010-10-26 do dziś
37052 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-10-26 do dziś
37153 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)2010-10-26 do dziś
37253 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-10-26 do dziś
37355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-10-26 do dziś
37455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-10-26 do dziś
37555 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2010-10-26 do dziś
37655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-10-26 do dziś
37756 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-10-26 do dziś
37856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-10-26 do dziś
37956 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-10-26 do dziś
38003 11 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH2010-10-26 do dziś
38156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-10-26 do dziś
38256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-10-26 do dziś
38356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-10-26 do dziś
38458 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-10-26 do dziś
38558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-10-26 do dziś
38658 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2010-10-26 do dziś
38758 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-10-26 do dziś
38858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-10-26 do dziś
38958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-10-26 do dziś
39058 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-10-26 do dziś
39103 12 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2010-10-26 do dziś
39258 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2010-10-26 do dziś
39358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-10-26 do dziś
39459 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-10-26 do dziś
39559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-10-26 do dziś
39659 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-10-26 do dziś
39759 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-10-26 do dziś
39859 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2010-10-26 do dziś
39959 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-10-26 do dziś
40060 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2010-10-26 do dziś
40160 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2010-10-26 do dziś
40203 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2010-10-26 do dziś
40361 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-10-26 do dziś
40461 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-10-26 do dziś
40561 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-10-26 do dziś
40661 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-10-26 do dziś
40762 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-10-26 do dziś
40862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-10-26 do dziś
40962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-10-26 do dziś
41062 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-10-26 do dziś
41162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-10-26 do dziś
41263 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-10-26 do dziś
41303 21 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH2010-10-26 do dziś
41463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-10-26 do dziś
41563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-10-26 do dziś
41663 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-10-26 do dziś
41763 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2010-10-26 do dziś
41863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
41964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-10-26 do dziś
42064 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-10-26 do dziś
42164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-10-26 do dziś
42264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-10-26 do dziś
42365 1 UBEZPIECZENIA2010-10-26 do dziś
42403 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2010-10-26 do dziś
42566 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2010-10-26 do dziś
42666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-10-26 do dziś
42768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-26 do dziś
42868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-26 do dziś
42968 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-10-26 do dziś
43068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-10-26 do dziś
43168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-10-26 do dziś
43270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-10-26 do dziś
43370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-10-26 do dziś
43470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-10-26 do dziś
43510 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2010-10-26 do dziś
43671 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-26 do dziś
43771 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2010-10-26 do dziś
43871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-26 do dziś
43973 1 REKLAMA2010-10-26 do dziś
44073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-10-26 do dziś
44173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-10-26 do dziś
44273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-10-26 do dziś
44373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-10-26 do dziś
44473 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-10-26 do dziś
44573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-10-26 do dziś
44610 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2010-10-26 do dziś
44774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-10-26 do dziś
44874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-10-26 do dziś
44974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-10-26 do dziś
45074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
45175 00 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2010-10-26 do dziś
45277 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-26 do dziś
45377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-10-26 do dziś
45477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-26 do dziś
45577 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-10-26 do dziś
45677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-10-26 do dziś
45710 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2010-10-26 do dziś
45877 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2010-10-26 do dziś
45977 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-10-26 do dziś
46077 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2010-10-26 do dziś
46177 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2010-10-26 do dziś
46277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-10-26 do dziś
46377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-10-26 do dziś
46477 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2010-10-26 do dziś
46577 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2010-10-26 do dziś
46677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-26 do dziś
46777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-10-26 do dziś
46801 14 Z UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ2010-10-26 do dziś
46910 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2010-10-26 do dziś
47078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-10-26 do dziś
47178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-10-26 do dziś
47278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-10-26 do dziś
47379 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-10-26 do dziś
47479 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2010-10-26 do dziś
47579 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-10-26 do dziś
47679 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-10-26 do dziś
47779 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-10-26 do dziś
47879 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-10-26 do dziś
47979 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2010-10-26 do dziś
48010 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2010-10-26 do dziś
48179 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
48280 1 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-10-26 do dziś
48380 2 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-10-26 do dziś
48480 3 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2010-10-26 do dziś
48581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-10-26 do dziś
48681 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2010-10-26 do dziś
48781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-10-26 do dziś
48881 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-10-26 do dziś
48981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-10-26 do dziś
49081 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-10-26 do dziś
49110 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-10-26 do dziś
49282 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2010-10-26 do dziś
49382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-10-26 do dziś
49482 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-10-26 do dziś
49582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2010-10-26 do dziś
49682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-10-26 do dziś
49782 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
49882 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2010-10-26 do dziś
49982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-10-26 do dziś
50082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
50185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2010-10-26 do dziś
50210 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2010-10-26 do dziś
50385 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2010-10-26 do dziś
50485 3 GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH2010-10-26 do dziś
50585 4 SZKOŁY POLICEALNE ORAZ WYŻSZE2010-10-26 do dziś
50685 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2010-10-26 do dziś
50785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-10-26 do dziś
50885 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2010-10-26 do dziś
50985 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2010-10-26 do dziś
51085 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2010-10-26 do dziś
51185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-26 do dziś
51285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-10-26 do dziś
51310 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2010-10-26 do dziś
51486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-10-26 do dziś
51586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
51687 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2010-10-26 do dziś
51787 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2010-10-26 do dziś
51887 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2010-10-26 do dziś
51987 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2010-10-26 do dziś
52088 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2010-10-26 do dziś
52188 9 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2010-10-26 do dziś
52288 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2010-10-26 do dziś
52388 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
52410 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-10-26 do dziś
52590 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2010-10-26 do dziś
52690 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-10-26 do dziś
52790 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-10-26 do dziś
52890 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2010-10-26 do dziś
52990 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-10-26 do dziś
53091 0 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2010-10-26 do dziś
53191 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY2010-10-26 do dziś
53294 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2010-10-26 do dziś
53394 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2010-10-26 do dziś
53494 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2010-10-26 do dziś
53510 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO2010-10-26 do dziś
53694 20 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH2010-10-26 do dziś
53794 9 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2010-10-26 do dziś
53894 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH2010-10-26 do dziś
53994 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POLITYCZNYCH2010-10-26 do dziś
54094 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
54195 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2010-10-26 do dziś
54295 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-10-26 do dziś
54395 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2010-10-26 do dziś
54495 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-10-26 do dziś
54595 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2010-10-26 do dziś
54610 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2010-10-26 do dziś
54795 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2010-10-26 do dziś
54895 23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2010-10-26 do dziś
54995 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2010-10-26 do dziś
55095 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2010-10-26 do dziś
55195 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-10-26 do dziś
55296 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-10-26 do dziś
55396 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2010-10-26 do dziś
55496 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2010-10-26 do dziś
55596 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2010-10-26 do dziś
55696 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-10-26 do dziś
55710 42 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-10-26 do dziś
55896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
55997 00 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2010-10-26 do dziś
56098 10 Z GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY2010-10-26 do dziś
56198 20 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2010-10-26 do dziś
56299 00 Z ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE2010-10-26 do dziś
56310 5 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH2010-10-26 do dziś
56401 15 Z UPRAWA TYTONIU2010-10-26 do dziś
56510 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2010-10-26 do dziś
56610 52 Z PRODUKCJA LODÓW2010-10-26 do dziś
56710 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2010-10-26 do dziś
56810 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2010-10-26 do dziś
56910 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2010-10-26 do dziś
57010 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH2010-10-26 do dziś
57110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2010-10-26 do dziś
57210 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2010-10-26 do dziś
57310 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2010-10-26 do dziś
57410 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-10-26 do dziś
57501 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2010-10-26 do dziś
57610 81 Z PRODUKCJA CUKRU2010-10-26 do dziś
57710 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2010-10-26 do dziś
57810 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2010-10-26 do dziś
57910 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2010-10-26 do dziś
58010 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2010-10-26 do dziś
58110 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2010-10-26 do dziś
58210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
58310 9 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT2010-10-26 do dziś
58410 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2010-10-26 do dziś
58510 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2010-10-26 do dziś
58601 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2010-10-26 do dziś
58713 10 PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH2010-10-26 do dziś
58813 10 A PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ2010-10-26 do dziś
58913 10 B PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ2010-10-26 do dziś
59013 10 C PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2010-10-26 do dziś
59113 10 D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI2010-10-26 do dziś
59213 20 PRODUKCJA TKANIN2010-10-26 do dziś
59313 20 A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH2010-10-26 do dziś
59413 20 B PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH2010-10-26 do dziś
59513 20 C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2010-10-26 do dziś
59613 20 D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN2010-10-26 do dziś
59701 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2010-10-26 do dziś
59813 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2010-10-26 do dziś
59913 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-10-26 do dziś
60013 91 Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH2010-10-26 do dziś
60113 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-10-26 do dziś
60213 93 Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW2010-10-26 do dziś
60313 94 Z PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH2010-10-26 do dziś
60413 95 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY2010-10-26 do dziś
60513 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-10-26 do dziś
60613 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-26 do dziś
60714 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2010-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-06-08 do dziś
2data złożenia 10.08.2010 okres 20092010-08-18 do dziś
3data złożenia 07.10.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072009-06-08 do dziś
220092010-08-18 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072009-06-08 do dziś
220092010-08-18 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów