„ASTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000284115
Numer REGON: 020541200
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu51Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224595/20/43]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020541200 NIP 89429035972008-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica EUGENIUSZA HORBACZEWSKIEGO nr domu 4-6 kod pocztowy 54-130 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2007-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.06.2007 R., NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11, REPERTORIUM A NR 3651/20072007-07-05 do dziś
231.03.2008 R., REPERTORIUM A NR 1962/2008, NOTARIUSZ KRYSTYNA ZAŁUSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROŁĘCE, UL. BOGUSŁAWSKIEGO 23, § 9, § 11 I § 28 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE ORAZ SKREŚLONO § 15 UST. 22008-05-10 do dziś
304.08.2008 R., NOTARIUSZ KRYSTYNA ZAŁUSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OSTROŁĘCE PRZY UL. BOGUSŁAWSKIEGO NR 23, REP. A NR 5741/2008 -ZMIENIONO BRZMIENIE § 7, § 9, § 13 UMOWY2009-01-29 do dziś
421.06.2009 R. -NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ NR 11, REP. A NR 3133/2009 -ZMIENIONO § 9 UMOWY.2009-07-24 do dziś
517.11.2009 R., NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ NR 11, REPERTORIUM A NR 6971/2009, ZMIENIONO § 13, § 17 PKT 1 I 2, § 27 PKT 6, § 28 PKT 3, § 29 PKT 3 ORAZ § 30 UMOWY SPÓŁKI.2009-12-09 do dziś
619.06.2010 R., NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ NR. 11, REP. A NR 3646/2010 -ZMIENIONO § § 9, 28 ORAZ 29 UMOWY SPÓŁKI.2010-10-19 do dziś
716.06.2011 R., NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ NR 11, REP. A NR 2679/2011 -ZMIENIONO § 9 UMOWY SPÓŁKI.2011-09-26 do dziś
805.06.2012 R., NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11, REP. A NR 1118/2012, ZMIENIONO § 9.2012-09-28 do dziś
905.06.2013 R. - NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11, REPERTORIUM A NUMER 2766/2013. ZMIENIONO § 9 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2013-10-07 do dziś
1010.06.2014 R. - NOTARIUSZ WOJCIECH CZYNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11/4; REP. A NR 2718/2014; ZMIENONO: § 29 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI; SKREŚLONO: § 30 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-07-01 do dziś
1108.06.2015R.- NOTARIUSZ WOJCIECH CZYNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11/4; REP. A NR 2466/2015; ZMIENIONO §9 UMOWY SPÓŁKI.2015-11-18 do dziś
1207.06.2016 R., NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11/4; REP. A NR 2226/2016 - ZMIENIONO § 9 UM0WY SPÓŁKI2016-10-27 do dziś
1307.06.2018 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CZYNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/4; REP. A NR 2752/2018; ZMIENIONO : §9 I §15 UMOWY SPÓŁKI2018-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6050000,00 ZŁ2018-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2008-05-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2007-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.2007-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNAST2007-07-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2007-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZKODZIŃSKA2008-10-03 do dziś
2. ImionaLILIA MARIA2008-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-03 do dziś
21. NazwiskoJASTRZĘBSKA2007-07-05 do dziś
2. ImionaPAULINA2007-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-05 do dziś
31. NazwiskoJASZKOWSKA2007-07-05 do dziś
2. ImionaEWA2007-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCIEŚLIK2010-05-26 do dziś
2. ImionaURSZULA WIOLETTA2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2010-05-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-01-29 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-01-29 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-01-29 do dziś
452 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-01-29 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-01-29 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-01-29 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-01-29 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-01-29 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-01-29 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2008 okres 18.06.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
2data złożenia 25.06.2009 okres ZA 2008 ROK2009-07-24 do dziś
3data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
4data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
5data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-07 do dziś
6data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
7data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
8data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
9data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
10data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
15data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
16data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
18data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1ZA 2008 ROK2009-07-24 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-11-07 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.06.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
2ZA 2008 ROK2009-07-24 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-11-07 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.06.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
2ZA 2008 ROK2009-07-24 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-11-07 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów