„GRZYBEK BIALSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000283850
Numer REGON: 060263916
Numer NIP: 5372465790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-08-17
Sygnatura akt[RDF/414521/22/987]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRZYBEK BIALSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość HOLA2014-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość HOLA nr domu 20A kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA 2014-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 MAJA 2007 R. REP. A NR 3884/2007, NOTARIUSZ JERZY NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ UL. BRZESKA 32.2007-06-28 do dziś
227.03.2010 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA MIRONIUK-KUTA KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. NARUTOWICZA 40, REPERTORIUM A NR 529/2010 -ZMIENIONO § 4 UST. 1, § 7 UST. 1, W § 13 UCHYLONO UST. 2 I UST. 3, W § 18 UST. 4 UCHYLONO ZDANIE DRUGIE, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2010-04-22 do dziś
307.06.2010 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA MIRONIUK-KUTA KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLSKIEJ PRZY UL. NARUTOWICZA 40, REPERTORIUM A NR 1049/2010 -ZMIENIONO § 5 UST. 2, § 13, § 16 UST. 2 PKT 4, § 18 UST. 5, § 24 PKT 21, § 28 UST. 1, W § 13 DODANO UST. 2, W § 13 DODANO UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-06-24 do dziś
419.04.2011 R.; REP. A NR 1010/2011, NOTARIUSZ ELŻBIETA MIRONIUK -KUTA KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZMIENIONO: § 6, § 11, § 13, § 16 UST. 2 PKT 2, § 24, § 28 DODANO: § 6 UST. 3, § 24 UST. 2 PRZYJĘTY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2011-07-22 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZADZONY W DNIU 19 MARCA 2014 R. REP. A NR 2315/2014 PRZED NOTARIUSZ JOANNĄ BEDNARĄ-MICHALCZYK W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 8A 20-074 LUBLIN § 3, § 8 UST. 12014-04-04 do dziś
6AKT NOTARIALNY W DNIU 15 KWIETNIA 2014 R. REP. A. NR 3179/2014 PRZEDNOTARIUSZEM JOANNĄ BEDNARA-MICHALCZYK W KANCELARII NOTARIALNEJW LUBLINIE ZMIANA § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2014-05-30 do dziś
7AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 10 CZERWCA 2014 R. REP. A NR 4720/2014 PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ BEDNARA-MICHALCZYK W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY SPOKOJNEJ 8 A, 20-074 LUBLIN ZMIANIE ULEGŁY § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI § 22 UMOWY SPÓŁKI2014-06-24 do dziś
8AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 15 LIPCA 2014 ROKU, ZA REP. A NR 5849/2014 PRZED NOTARIUSZ JOANNĄ BEDNARA-MICHALCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE.2014-07-18 do dziś
914.12.2018R. REP. A NR 5861/2018, NOTARIUSZ ALEKSANDRA PISKORSKA - AFTYKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. NAŁĘCZOWSKIEJ 14 ZMIENIONO § 28 UMOWY SPÓŁKI2019-02-27 do dziś
1022 MAJA 2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 3377/2019, NOTARIUSZ ALEKSANDRA PISKORSKA-AFTYKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANIE ULEGŁY: § 16 UST. 1 PKT 7 , § 17, § 26, § 28 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBUS2007-06-28 do dziś
2. ImionaTERESA ZOFIA2007-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18 300,00 ZŁ2019-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHAL2019-02-27 do dziś
2. ImionaKLAUDIA BERENIKA2014-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18 300,00 ZŁ2019-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKA2014-04-04 do dziś
2. ImionaKAJA MARTYNA2014-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18 300,00 ZŁ2019-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKA2014-06-24 do dziś
2. ImionaDAWIDA DOMINIKA2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18 300,00 ZŁ2019-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-24 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPIŚ2014-06-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KONR AD2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18 300,00 ZŁ2019-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego91500,00 ZŁ2014-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBUS2009-03-18 do dziś
2. ImionaTERESA ZOFIA2009-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2010-04-22 do dziś
210 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-04-22 do dziś
322 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-04-22 do dziś
446 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2010-04-22 do dziś
546 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-04-22 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-04-22 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-04-22 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-04-22 do dziś
952 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-04-22 do dziś
1001 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2019-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2009 okres 2008 R.2009-07-17 do dziś
2data złożenia 29.06.2009 okres 28.06.2007 -31.12.2007 R.2009-07-20 do dziś
3data złożenia 06.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-22 do dziś
4data złożenia 07.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-14 do dziś
5data złożenia 14.11.2013 okres 2012 ROK2014-01-09 do dziś
6data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-07-04 do dziś
7data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
8data złożenia 06.12.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-13 do dziś
9data złożenia 06.12.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-13 do dziś
10data złożenia 06.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
11data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
12data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
13data złożenia 01.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
14data złożenia 10.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-10 do dziś
15data złożenia 17.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-07-17 do dziś
228.06.2007 -31.12.2007 R.2009-07-20 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-22 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-14 do dziś
52012 ROK2014-01-09 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-07-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-10 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-07-17 do dziś
228.06.2007 -31.12.2007 R.2009-07-20 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-22 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-14 do dziś
52012 ROK2014-01-09 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-07-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-10 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów