WARIKA-ADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000283710
Numer REGON: 020519519
Numer NIP: 8982118232
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-10-26
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/21209/21/901]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020519519 NIP 89821182322008-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWARIKA-ADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość GRUSZCZYN2021-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUSZCZYN ulica UL. KATARZYŃSKA nr domu 37C kod pocztowy 62-006 poczta KOBYLNICA kraj POLSKA 2021-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114 MAJA 2007 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ W POLKOWICACH PRZY ULICY BROWARNEJ 12 PRZED NOTARIUSZEM PANIĄ GRAŻYNĄ MARCINIAK-MORGUT REPERTORIUM A NUMER 2486/2007 20.06.2007 NOTARIUSZ GRAŻYNA MARCINIAK-MORGUT, REP. A NR 3292/2007 ZMIENIONO § 2 UST. 2 I § 4 UMOWY SPÓŁKI”2007-06-29 do dziś
226.10.2011 R., NOTARIUSZ ANNA SYPNIEWSKA GNIEZNO UL. FRANCISZKAŃSKA 8, REP. A NR 10504/2011 -NOWY TEKST JEDNOLITY, UCHYLAJĄC CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI W § 1-25 ZASTĘPUJE JĄ NOWĄ2012-01-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.09.2012 R., REP. A NR 10677/2012 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNY SOŁTYSIŃSKIEJ-SKONIECZNEJ W POZNANIU. - ZMIENIONO § 2, § 3, § 7, § 10 AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.09.2012 R., REP. A NR 10960/2012 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNY SOŁTYSIŃSKIEJ-SKONIECZNEJ W POZNANIU. - ZMIENIONO § 7 UMOWY - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2012-11-29 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.01.2021R., REP. A NR 90/2021, NOTARIUSZ DAGMARA DOMINIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE - ZMIENIONO: §2 UMOWY SPÓŁKI, - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2021-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKA2021-03-05 do dziś
2. ImionaRENATA MARIA2021-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2262 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.131.000,00 ZŁ2021-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAŃSKI2021-05-20 do dziś
2. ImionaMAREK2021-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1218 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 609.000,00 ZŁ2021-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1740000,00 ZŁ2021-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11690000,00 ZŁ2021-06-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2021-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2021-03-05 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2021-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2021-03-05 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2021-03-05 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2021-03-05 do dziś
446 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2021-03-05 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-03-05 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-03-05 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-03-05 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-03-05 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 2007 R.2008-07-15 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres 2008 R.2009-07-01 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-10 do dziś
4data złożenia 24.08.2011 okres 2010 R.2011-09-13 do dziś
5data złożenia 02.04.2012 okres ROK 20112012-04-10 do dziś
6data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-07 do dziś
7data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
8data złożenia 12.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
9data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
10data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
12data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
14data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 R.2008-07-15 do dziś
22008 R.2009-07-01 do dziś
32009 ROK2010-08-10 do dziś
42010 R.2011-09-13 do dziś
5ROK 20112012-04-10 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 R.2008-07-15 do dziś
22008 R.2009-07-01 do dziś
32009 ROK2010-08-10 do dziś
42010 R.2011-09-13 do dziś
5ROK 20112012-04-10 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów