INSTYTUT STUDIÓW ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000283647
Numer REGON: 020554065
Numer NIP: 5020058100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/57783/22/18]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT STUDIÓW ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE UJAZDOWSKIE nr domu 18 nr lokalu 8 kod pocztowy 00-478 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.05.2007 R., NOTARIUSZ JOANNA DROZD, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, UL. KOŚCIUSZKI 24/1, REPERTORIUM A NUMER 4365/2007 18.06.2007 R., NOTARIUSZ JOANNA DROZD, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, UL. KOŚCIUSZKI 24/1, REPERTORIUM A NUMER 8822/2007; WYKREŚLONO: § 10.2007-06-27 do dziś
218.04.2011 R. REP. A NUMER 5153/2011, NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA SEBASTIAN SZAFRAŃSKI I MARTA SZAFRAŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 51 B; ZMIENIONO: § 3, § 7, § 8, § 9; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2011-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2007-06-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF LEON2007-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000 ZŁ2015-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2015-04-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PAWEŁ2015-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000 ZŁ2015-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2011-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SYTUACJI, GDY ZARZĄD BĘDZIE 2-5 OSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2007-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2007-06-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PAWEŁ2007-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2007-06-27 do dziś
273 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2007-06-27 do dziś
374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-06-27 do dziś
474 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2007-06-27 do dziś
574 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-06-27 do dziś
680 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-06-27 do dziś
722 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2007-06-27 do dziś
873 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH2007-06-27 do dziś
973 10 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI2007-06-27 do dziś
1074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2008 okres ROK 20072009-03-18 do dziś
2data złożenia 07.07.2009 okres ROK 20082009-08-13 do dziś
3data złożenia 30.12.2010 okres 2009 R.2011-01-14 do dziś
4data złożenia 20.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
5data złożenia 20.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
6data złożenia 19.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
7data złożenia 23.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
8data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
9data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
10data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-15 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
13data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
14data złożenia 10.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
15data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20072009-03-18 do dziś
2ROK 20082009-08-13 do dziś
32009 R.2011-01-14 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-15 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20072009-03-18 do dziś
2ROK 20082009-08-13 do dziś
32009 R.2011-01-14 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-15 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów