BUSINESS GLOBAL CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000283475
Numer REGON: 300584693
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-06-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/30474/21/281]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS GLOBAL CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 515 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 05.06.2007 R., REP. A NR 1226/2007, NOTARIUSZ ZYGMUNT ZIOMEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE.2007-06-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.11.2011 R., REP. A NR 5402/2011, NOTARIUSZ STANISŁAW SZPLET, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO § 3 - DODANO W § 7 PKT 29. AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.03.2012 R., REP. A NR 1037/2012, NOTARIUSZ STANISŁAW SZPLET, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2012-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZYŃSKA2007-06-25 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BARBARA2007-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.400,00 ZŁ2007-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKLIK2021-06-02 do dziś
2. ImionaJANUSZ BOGUMIŁ2021-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.600,00 ZŁ2021-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2007-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2007-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĄSKOWSKA-PIEKLIK2007-06-25 do dziś
2. ImionaMARIOLA TERESA2007-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZYŃSKA2007-06-25 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BARBARA2007-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPIEKLIK2007-06-25 do dziś
2. ImionaJANUSZ BOGUMIŁ2007-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-06-25 do dziś
21. NazwiskoŁUCZYŃSKI2007-06-25 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2007-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-06-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-27 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-03-27 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-03-27 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-03-27 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-03-27 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-03-27 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-03-27 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-03-27 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-03-27 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-04-20 do dziś
2data złożenia 02.04.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-20 do dziś
3data złożenia 10.03.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-18 do dziś
4data złożenia 07.03.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-03-27 do dziś
5data złożenia 26.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-16 do dziś
6data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-11-14 do dziś
7data złożenia 17.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
8data złożenia 23.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
9data złożenia 28.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
10data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
11data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
12data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-04-20 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-20 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-18 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-03-27 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-11-16 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-11-14 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-04-20 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-20 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-18 do dziś
401.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-03-27 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-11-16 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-11-14 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów