SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MAROKAŃSKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000282789
Numer REGON: 141027716
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-12-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/54458/22/544]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-06-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141027716 NIP 11326786562007-09-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MAROKAŃSKA”2007-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. AFRYKAŃSKA nr domu 3 kod pocztowy 03-966 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117 KWIETNIA 20072007-06-14 do dziś
227.11.2007 R. ZMIANA § 8 UST. 5, § 8 UST. 6, § 11 UST. 1, § 22 UST. 13, § 27 UST. 1, § 27 UST. 2, § 27 UST. 4, § 28 UST. 5, § 41 UST. 1, § 42 UST, 1, § 42 UST. 5, § 42 UST. 6, § 43 UST. 1, § 43 UST. 2, § 45 UST. 3, § 49 UST. 3; DODANO: § 2.1 UST. 5, § 15 Z INDEKSEM 1, § 27 UST. 6 I 7, § 42 UST. 7, § 43 UST. 3 I 4, § 43 UST. 3, § 49 UST. 4, § 57 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZA SIĘ JAKO UST. 1 I DODAJE SIĘ USTĘP 2; USUNIĘTO: § 15 UST. 1-4, § 16, § 17, § 18 UST. 1 PKT 2, § 22 UST. 3 PKT 5 C I D2008-01-11 do dziś
316 CZERWCA 2011 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW -ZMIENIONO: § 41 PKT 6, § 45 UST. 3, § 59 UST. 2, DODANO § 50 PKT 212011-09-23 do dziś
429.05.2012 R. § 51, § 392013-02-12 do dziś
525.03.2013 PAR. 7 UST. 32013-09-24 do dziś
616.05.2016 R., ZMIENIONO: § 10 PKT 2, § 43 PKT 1 I 3, § 44 PKT 2, § 49 PKT 1, § 51 PKT 1,3,4, § 52 PKT 1, UCHYLONO § 252016-08-31 do dziś
705.06.2018 R., ZM. § 6, ZM. § 7, SKREŚLONO § 9 UST. 1 PKT 1, SKREŚLONO § 11 UST. 4, ZM. § 11 UST. 3, ZM. § 23, ZM. § 24, ZM. § 29, ZM. § 39, ZM. § 50, ZM. § 52 UST. 1, ZM. § 53 UST. 22018-10-26 do dziś
805.10.2018R. ZMIANA PAR. 45 PKT 32019-02-20 do dziś
911.06.2022 R.; ZMIANA § 45 UST. 32022-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2007-06-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuPODZIAŁ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „ATEŃSKA” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ARABSKIEJ UCHWAŁA NR 9/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „ATEŃSKA” Z DNIA 19 MARCA 2007 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „ATEŃSKA” I UTWORZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MAROKAŃSKA”2007-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „ATEŃSKA” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ARABSKIEJ 92007-06-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2007-06-14 do dziś
3. Numer w rejestrze0000069923 2007-06-14 do dziś
5. Numer REGON0160724582007-06-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2007-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJABŁOŃSKI2022-12-21 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-12-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-21 do dziś
21. NazwiskoTYMIŃSKI2022-10-03 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2022-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-03 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2015-11-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-11 do dziś
41. NazwiskoDYLEWSKI2009-07-27 do dziś
2. ImionaROMAN2009-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUBISZEWSKA2022-10-03 do dziś
2. ImionaHANNA2022-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaODOLAK2022-10-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHASS2022-10-03 do dziś
2. ImionaIWONA2022-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMOLEWICZ2022-10-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW.2007-06-14 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
2data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
3data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
4data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
5data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
6data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
7data złożenia 08.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
8data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
9data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
12data złożenia 13.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-13 do dziś
13data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-13 do dziś
14data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów