GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000282717
Numer REGON: 240542672
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/399031/22/29]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2007-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica MIRECKIEGO nr domu 72 nr lokalu 2 kod pocztowy 41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2007-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OLKUSZU AUTOMYJNIA2007-07-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M.OLKUSZ gmina M.OLKUSZ miejscowość OLKUSZ2007-07-20 do dziś
3. Adresmiejscowość OLKUSZ ulica ZAGAJE nr domu 2 kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ kraj POLSKA 2007-07-20 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.01.2007 R. NOTARIUSZ TOMASZ ZAWADZKI Z KN W CHORZOWIE, REP. A NR 5/2007 20.03.2007 R. NOTARIUSZ TOMASZ ZAWADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, REP. A NR.660/2007- ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI 16.05.2007 R. NOTARIUSZ TOMASZ ZAWADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, REP. A NR.1060/2007- ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKIŮ 11.07.2007 R. NOTARIUSZ TOMASZ ZAWADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, REP. A NR.1678/2007- WYKREŚLONO PAR. 9 UMOWY2007-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2021-06-22 do dziś
2. ImionaDOMINIKA BOŻENA2007-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.500,00 ZŁ2007-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50500,00 ZŁ2007-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport114000,00 ZŁ2007-07-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI W TYM RÓWNIEŻ W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2007-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECYK2007-07-20 do dziś
2. ImionaADAM KRZYSZTOF2007-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-07-20 do dziś
250 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2007-07-20 do dziś
350 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-07-20 do dziś
452 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-07-20 do dziś
560 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-07-20 do dziś
665 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-07-20 do dziś
765 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-07-20 do dziś
867 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-20 do dziś
970 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-07-20 do dziś
1070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-07-20 do dziś
1170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-07-20 do dziś
1245 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2007-07-20 do dziś
1370 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-07-20 do dziś
1472 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-07-20 do dziś
1572 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2007-07-20 do dziś
1645 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-07-20 do dziś
1745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2007-07-20 do dziś
1845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2007-07-20 do dziś
1945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2007-07-20 do dziś
2045 41 Z TYNKOWANIE2007-07-20 do dziś
2145 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2007-07-20 do dziś
2250 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2008 okres 03.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
2data złożenia 11.03.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-07-08 do dziś
3data złożenia 11.03.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-07-08 do dziś
4data złożenia 11.03.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-07-08 do dziś
5data złożenia 11.03.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-07-08 do dziś
6data złożenia 23.01.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-18 do dziś
7data złożenia 23.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-18 do dziś
8data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-23 do dziś
9data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-23 do dziś
10data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-23 do dziś
11data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-23 do dziś
12data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
13data złożenia 03.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
14data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
15data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
201.01.2008 - 31.12.20082013-07-08 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092013-07-08 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102013-07-08 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-07-08 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-23 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
201.01.2008 - 31.12.20082013-07-08 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092013-07-08 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102013-07-08 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-07-08 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-23 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów