STEELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-02-25 godz. 20:03:58
Numer KRS: 0000282209
Numer REGON: 140970106
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2020-03-31
Sygnatura akt[RDF/195003/20/137]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140970106 NIP 12311099442010-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTEELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA2010-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość NYSA ulica RYNEK nr domu 36C nr lokalu 7 kod pocztowy 48-300 poczta NYSA kraj POLSKA 2018-09-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@STEEL-EX.PL2015-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.05.2007, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 5118/20072007-06-05 do dziś
207.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 6921/2009, NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE ZMIANA PAR. 2, 3, 7, 9 UST. 1, 10, 15 UST. 1, 20 UST. 12010-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKI2010-01-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ SEBASTIAN2010-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2010-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-01-05 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2010-01-05 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-05 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-05 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-01-05 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-01-05 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-05 do dziś
846 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-01-05 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-01-05 do dziś
1046 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-01-05 do dziś
1146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-01-05 do dziś
1246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-01-05 do dziś
1346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-01-05 do dziś
1446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-01-05 do dziś
1555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-01-05 do dziś
1655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-01-05 do dziś
1755 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-01-05 do dziś
1856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-01-05 do dziś
1956 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-01-05 do dziś
2056 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-01-05 do dziś
2156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-01-05 do dziś
2242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-01-05 do dziś
2342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-01-05 do dziś
2442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-01-05 do dziś
2542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-01-05 do dziś
2642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-05 do dziś
2743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-01-05 do dziś
2843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-05 do dziś
2943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-24 do dziś
2data złożenia 08.11.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102013-03-22 do dziś
3data złożenia 08.11.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112013-03-22 do dziś
4data złożenia 16.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-12 do dziś
5data złożenia 22.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-03 do dziś
6data złożenia 22.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
7data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-30 do dziś
8data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-30 do dziś
9data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009-31.12.20092010-06-24 do dziś
201.01.2010-31.12.20102013-03-22 do dziś
301.01.2011-31.12.20112013-03-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-30 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009-31.12.20092010-06-24 do dziś
201.01.2010-31.12.20102013-03-22 do dziś
301.01.2011-31.12.20112013-03-22 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-30 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji27.06.2014R., NOTARIUSZ ANNA NIEDUŻAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 2763/20142015-01-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR- JEDNOOSOBOWO2015-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSZCZEPAŃSKI2015-01-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ SEBASTIAN2015-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności27.06.2014R., NOTARIUSZ ANNA NIEDUŻAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 2763/20142015-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów