ALIBERTI LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000282189
Numer REGON: 141006861
Numer NIP: 7010070968
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-04-11
Sygnatura akt[RDF/479867/23/988]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2007-06-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141006861 NIP 70100709682007-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALIBERTI LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA2016-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 00-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-05-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMONIKA.ZALEWICZ@ALIBERTIGROUP.COM2021-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.05.2007 R., NOTARIUSZ ŁUCJA KALISZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1256/20072007-06-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 LIPCA 2007 R. (REP. A NR 13028/2007) SPORZĄDZONY PRZEZ ROBERTA SIELSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZMIANA § 7 I § 8 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI2007-10-19 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2007 R. (REP. A NR 3499/2007) SPORZĄDZONY PRZEZ ŁUCJĘ KALISZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. TARGOWEJ 69 LOK.3. ZMIANA § 7 ORAZ § 8 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI.2007-11-28 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 LISTOPADA 2007 R. (REP. A NR 3752/2007) SPORZĄDZONY PRZEZ ŁUCJĘ KALISZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. TARGOWEJ 69 LOK. 3 ZMIANA § 7 ORAZ § 8 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI2007-12-31 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 09 LIPCA 2008 R. (REP. A NR 14899/2008) SPORZĄDZONY PRZEZ BARTŁOMIEJA JABŁOŃSKIEGO, ASESORA NOTARIALNEGO, ZASTĘPCĄ ROBERTA SIELSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK.33. ZMIANA § 7 I § 8 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI.2008-08-20 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.06.2009 R. (REP. A NR 4408/2009) SPORZĄDZONY PRZEZ ŁUCJĘ KALISZ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY ULICY TARGOWEJ 69 LOK.3 ZMIANA § 7 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI2009-06-30 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 06 SIERPNIA 2009 R. (REP. A NR 9020/2009) SPORZĄDZONY PRZEZ ŁUCJĘ KALISZ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI2009-09-24 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.10.2009 R., REP. A NR 18339/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ ŁUCJĘ KALISZ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY TARGOWEJ 69 LOK.3 W WARSZAWIE. ZMIANA § 7 I 8 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI.2009-11-18 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.05.2010 R., REP. A NR 7838/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ BARTŁOMIEJA JABŁOŃSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOKAL 12. ZMIANA § 7 I § 8 STATUTU SPÓŁKI.2010-05-27 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2012 ROKU, REPERTORIUM NR 3345/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ŁUCJĘ KALISZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY TARGOWEJ 69 LOK.3 ZMIENIONO § 6, § 7 I § 8 STATUTU SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2012-08-06 do dziś
1120.06.2016, REP.A NR 1784/2016, NOTARIUSZ W GRÓJCU RAFAŁ NASIŁOWSKI, ZMIENIONO §1 I §62016-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-04 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2007-06-04 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2007-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego29824000,00 ZŁ2012-08-06 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji298242012-08-06 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2010-05-27 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego29824000,00 ZŁ2012-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2007-06-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002007-06-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-06-04 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2007-10-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii25002007-10-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-10-19 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2007-11-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20682007-11-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-11-28 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2007-12-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii21902007-12-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-12-31 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2008-08-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii33902008-08-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-08-20 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2009-06-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii76502009-06-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-06-30 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2009-09-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii58502009-09-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-09-24 do dziś
81. Nazwa serii akcjiH2009-11-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii18102009-11-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-11-18 do dziś
91. Nazwa serii akcjiI2010-05-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii16602010-05-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-05-27 do dziś
101. Nazwa serii akcjiJ2012-08-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii22062012-08-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-08-06 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2007-06-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU, JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY) SAMODZIELNIE2007-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALIBERTI2017-09-25 do dziś
2. ImionaLUIGI2017-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-25 do dziś
23. Numer PESEL\REGON***********2019-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIERRI2017-09-25 do dziś
2. ImionaANTONIO2017-09-25 do dziś
21. NazwiskoGODLEWSKI2016-09-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MAREK2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-02 do dziś
31. NazwiskoBIENIAK2007-06-04 do dziś
2. ImionaJACEK MARCIN2007-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2012-08-06 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-08-06 do dziś
352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-08-06 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-08-06 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-08-06 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-08-06 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-11-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2016-09-02 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.01.2009 okres 09 MAJA -31 GRUDNIA 20072009-02-09 do dziś
2data złożenia 16.02.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-03-09 do dziś
3data złożenia 16.08.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-09-16 do dziś
4data złożenia 25.10.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-28 do dziś
5data złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
6data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
7data złożenia 12.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-20 do dziś
8data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
9data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
10data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
12data złożenia 06.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-06 do dziś
13data złożenia 18.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
14data złożenia 19.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-19 do dziś
15data złożenia 14.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-14 do dziś
16data złożenia 11.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta109 MAJA -31 GRUDNIA 20072009-02-09 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082011-03-09 do dziś
301.01.2009-31.12.20092011-09-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-10-28 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-19 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-14 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109 MAJA -31 GRUDNIA 20072009-02-09 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082011-03-09 do dziś
301.01.2009-31.12.20092011-09-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-10-28 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109 MAJA -31 GRUDNIA 20072009-02-09 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082011-03-09 do dziś
301.01.2009-31.12.20092011-09-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-10-28 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-14 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów