„BSC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000281913
Numer REGON: 140974067
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/213772/20/542]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140974067 NIP 11326759882011-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BSC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHEŁMŻYŃSKA nr domu 180A kod pocztowy 04-464 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W DNIU 16 KWIETNIA 2007 R. PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ KĘDZIERSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ JERZY HORBAN NOTARIUSZ MAŁGORZATA KĘDZIERSKA -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. ZIMNA 2 LOKAL 1, 00-138 WARSZAWA, REPERTORIUMA 2712/20072007-06-11 do dziś
215.11.2007, REPERTORIUM A NR 7481/2007, NOTARIUSZ ILONA MARCHOCKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ALEI SZUCHA 8 ZMIANA: § 2, § 7 SKREŚLONO: § 232007-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMENTOWSKI2007-06-11 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁADYSŁAW2007-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2016-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„CHALLANGE TWENTY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1407036292007-06-11 do dziś
4. Numer KRS0000264746 2007-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH2007-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTRĘBSKI2012-09-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2012-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ2012-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB SAMODZIELNIE PROKURENT2007-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMENTOWSKI2007-11-27 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁADYSŁAW2007-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŁOSZYŃSKI2007-07-11 do dziś
2. ImionaKUBA STANISŁAW2007-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2007-07-11 do dziś
PREZES ZARZĄDU2007-11-27 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2012-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-08 do dziś
280 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2016-02-08 do dziś
362 09 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ POZOSTAŁA2016-02-08 do dziś
471 20 B BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-02-08 do dziś
562 02 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2016-02-08 do dziś
664 99 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2016-02-08 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-08 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.04.2008 okres 01.07.2007 -31.12.20072008-04-10 do dziś
2data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-02 do dziś
3data złożenia 24.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-30 do dziś
4data złożenia 15.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-22 do dziś
5data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-04 do dziś
6data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
7data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
8data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
9data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
10data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
11data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
12data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
13data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192007-06-11 do dziś
14data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2007 -31.12.20072008-04-10 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-02 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-03-30 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-04-22 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-04 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192007-06-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2007 -31.12.20072008-04-10 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-02 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-03-30 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-04-22 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-04 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192007-06-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów