APTEKA VADEMECUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000281335
Numer REGON: 020524555
Numer NIP: 8842623415
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499508/23/234]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-05-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020524555 NIP 88426234152014-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VADEMECUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina STRZEGOM miejscowość STRZEGOM2007-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZEGOM ulica RYNEK nr domu 44 kod pocztowy 58-150 poczta STRZEGOM kraj POLSKA 2007-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.05.2007 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA -SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NR 4041/2007.2007-05-22 do dziś
207.09.2007 R., ASESOR NOTARIALNY SYLWIA ŁAGODA ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA BARTELI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. RYNEK 15, REPERTORIUM A NR 10992/2007 ZMIANA § 18 UST. 1, 2 UMOWY SPÓŁKI.2007-10-05 do dziś
328.12.2009 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY RYNEK 23A, REPERTORIUM A NR 17262/2009, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI.2010-02-01 do dziś
407.03.2014 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY U. RÓŻANEJ 1 A/2, REPERTORIUM A NR 2281/2014 - ZMIENIONO: § 8, § 12 UST. 1 I 3 UMOWY SPÓŁKI.2014-04-01 do dziś
514.04.2014 R., NOTARIUSZ DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 121 LOK. 207, REPERTORIUM A NR 2764/2014 - ZMIENIONO: § 8 UMOWY SPÓŁKI.2014-05-05 do dziś
619.12.2018 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY U. RÓŻANEJ 1 A/2, REPERTORIUM A NR 9716/2018 - ZMIENIONO: § 8 UMOWY SPÓŁKI.2019-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSIK2022-08-17 do dziś
2. ImionaKAMILA WIESŁAWA2014-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2019-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuGDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, PRZY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ODNOŚNIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE STOSUNKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA WYSOKOŚCI AKTUALNEGO KAPITAŁU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA WSPÓLNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH SPRAWACH KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2007-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSIK2022-08-17 do dziś
2. ImionaKAMILA WIESŁAWA2014-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZAŃSKA2007-05-22 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA JADWIGA2007-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2010-02-01 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2010-02-01 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-02-01 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-29 do dziś
2data złożenia 08.04.2010 okres 2009 ROK2010-04-14 do dziś
3data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-04 do dziś
4data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-04 do dziś
5data złożenia 10.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
6data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
7data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
8data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
9data złożenia 14.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
10data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
11data złożenia 07.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
12data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
13data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
14data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
15data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-04-29 do dziś
22009 ROK2010-04-14 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-04 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-04 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-04-29 do dziś
22009 ROK2010-04-14 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-04 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-04 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów