MKT CAR-TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000281243
Numer REGON: 280195914
Numer NIP: 7412055008
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-03-10
Sygnatura akt[RDF/279717/21/803]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2801959142007-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMKT CAR-TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina OSTRÓDA miejscowość OSTRÓDA2007-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓDA ulica SPOKOJNA nr domu 5 kod pocztowy 14-100 poczta OSTRÓDA kraj POLSKA 2007-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.03.2007 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA BREWKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 2269/20072007-06-18 do dziś
205.11.2007 R. NOTARIUSZ BOGUMIŁA MACHŁAJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BARCZEWIE, REP. A NR 5807/2007 -ZMIENIONO: § 2 PKT 1, 2, § 21 UMOWY SPÓŁKI2007-12-07 do dziś
308.12.2009 R. NOTARIUSZ BOGUMIŁA MACHŁAJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 5788/2009 -ZMIENIONO § 6 I 28 UST. 1 UMOWY2010-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHÖHN2010-01-13 do dziś
2. ImionaMARC MATHIAS2010-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ2010-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHÖHN2010-01-13 do dziś
2. ImionaJAN CHRISTIAN2010-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ2010-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHÖHN2011-12-28 do dziś
2. ImionaPETRA BARBARA MARIA2011-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁ2012-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI PREZES ZARZĄDU NIE REPREZENTUJE SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI PROKURENT ZOSTAŁ USTANOWIONY. W PRZYPADKU, GDY PROKURENT NIE ZOSTAŁ USTANOWIONY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT.2007-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIDŁOWSKI2010-05-27 do dziś
2. ImionaKAMIL ZIEMOWIT2010-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHŐHN2007-06-18 do dziś
2. ImionaKLAUS, WERNER ROLAND2007-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 3 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2010-01-13 do dziś
216 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2010-01-13 do dziś
316 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-01-13 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-01-13 do dziś
525 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2010-01-13 do dziś
625 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2010-01-13 do dziś
725 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2010-01-13 do dziś
825 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2010-01-13 do dziś
925 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2010-01-13 do dziś
1025 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-13 do dziś
1129 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2010-01-13 do dziś
1245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-13 do dziś
1346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-01-13 do dziś
1470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-13 do dziś
1573 1 REKLAMA2010-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-18 do dziś
2data złożenia 12.11.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-30 do dziś
3data złożenia 12.11.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-30 do dziś
4data złożenia 26.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
5data złożenia 21.01.2013 okres 2011 R.2013-02-04 do dziś
6data złożenia 12.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
7data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
8data złożenia 04.09.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-10 do dziś
9data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
10data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
12data złożenia 15.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-15 do dziś
13data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-30 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
52011 R.2013-02-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-15 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-30 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
52011 R.2013-02-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-15 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów