BENEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000281024
Numer REGON: 100355384
Numer NIP: 9471942841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-09-25
Sygnatura akt[RDF/333616/21/195]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBENEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. SIEWNA nr domu 15 kod pocztowy 94-250 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 27.04.2007 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA RYMDEJKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 6451/20072007-06-21 do dziś
209.11.2016R., REPERTORIUM A NR 4262/2016, NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY. 22.05.2017R., REPERTORIUM A NR 2375/2017, NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA §1 UMOWY.2017-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAK2007-06-21 do dziś
2. ImionaPIOTR HENRYK2007-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.000,00 ZŁOTYCH2019-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego66000,00 ZŁ2017-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU -JEDNOOSOBOWO, - WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODSPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO, - PROKURENT-JEDNOOSOBOWO.2007-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAK2007-06-21 do dziś
2. ImionaPIOTR HENRYK2007-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOWALSKI2007-06-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-06-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-14 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-06-14 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-06-14 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-06-14 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2017-06-14 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-06-14 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-14 do dziś
846 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2017-06-14 do dziś
946 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.10.2016 okres OD 27.04.2007 DO 31.12.20072017-02-13 do dziś
2data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-02-13 do dziś
3data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-02-13 do dziś
4data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-02-13 do dziś
5data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-13 do dziś
6data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-13 do dziś
7data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-13 do dziś
8data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-13 do dziś
9data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-20 do dziś
10data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
11data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
12data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
13data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
15data złożenia 25.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.04.2007 DO 31.12.20072017-02-13 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-02-13 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-02-13 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-02-13 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-13 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.04.2007 DO 31.12.20072017-02-13 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-02-13 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-02-13 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-02-13 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-13 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów