ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000280916
Numer REGON: 220418835
Numer NIP: 9570968370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu142Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/10641/22/306]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2007-05-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220418835 NIP 95709683702007-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGA -OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA2007-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2007-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 472 kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112-05-2007, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 71/73 M.10 W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 10952/2007.2007-05-17 do dziś
214 CZERWCA 2007 R. REPERTORIUM A NR 13257/2007 NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU ZMIENIONO PARAGRAF 10 STATUTU. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2007-07-06 do dziś
329 MARCA 2008 R., REPERTORIUM A NUMER 2288/2008, NOTARIUSZ ZBIGNIEW KUNDO PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 102 W GDAŃSKU, ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 10 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI2008-04-28 do dziś
4AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 27465/2008 Z DNIA 17.12.2008, KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTYNY BINKOWSKIEJ NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA -§ 8; -§ 28 UST. 1 PKT 13; -§ 28 UST. 2 PKT 4.2009-01-29 do dziś
5AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 4735/2009 Z DNIA 17.11.2009 R. KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNY OGONOWSKIEJ. ZMIENIONO: -§ 8; -§ 22; -§ 28 UST. 2 PKT 4; DODANO: -§ 21 [1]2009-12-28 do dziś
6AKT NOTARIALNY REPERTORIUM „A” NUMER 2398/2010 Z DNIA 23.04.2010 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ PIOTR JAKUB LIS. DODANO: -§ 8 PKT 21-23; ZMIENIONO: -§ 28 UST. 2 PKT 4;2010-05-26 do dziś
7AKT NOTARIALNY REPERTORIUM „A” NUMER 12255/2011 Z DNIA 19.08.2011 ROKU, KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU UL. GRUNWALDZKA 71/73 M.10 USUNIĘTO: -§ 4 UST. 1 -§ 4 -OZNACZENIE NUMERACJI UST. 2 POPRZEZ SKREŚLENIE „2”2011-09-06 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 LISTOPADA 2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 19847/2011 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM BINKOWSKIM, KANCELARIA NOTARIUSZA KRYSTYNY BINKOWSKIEJ, NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA, GDAŃSK, UL. GRUNWALDZKA NR 71/73 M. 10. ZMIANIE ULEGŁY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: § 10.2011-12-28 do dziś
9AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 15908/2012 Z DNIA 19.09.2012 ROKU, KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, UL. GRUNWALDZKA 71/73 M. 10 - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI; - PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI (TEKST JEDNOLITY).2012-10-17 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 GRUDNIA 2012 ROKU, REPERTORIUM A 21898/2012 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM BINKOWSKIM, KANCELARIA NOTARIUSZA KRYSTYNY BINKOWSKIEJ, NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA, GDAŃSK UL. GRUNWALDZKA 71/73 M.10 ZMIANIE ULEGŁY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: - § 72013-01-09 do dziś
11AKT NOTARIALNY REPERTORIUM „A” NR 20160/2013 Z DNIA 16.12.2013 ROKU, KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, UL.JANA UPHAGENA 21/3, ZMIENIONO § 7 STATUTU, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2013-12-31 do dziś
12AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2835/2014 Z DNIA 18.02.2014 ROKU, KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, UL. JANA UPHAGENA 21/3, ZMIENIONO: OD § 1 DO § 32, UCHYLONO: OD § 33 DO § 44.2014-02-27 do dziś
13AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 776/2015 Z DNIA 20.01.2015 ROKU, KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, UL. JANA UPHAGENA 21 LOK.3 ZMIENIONO §4, §5 UST.1,4,52015-03-13 do dziś
1427.03.2015 R., REPERTORIUM A NR 4933/2015, NOTARIUSZ W GDAŃSKU TOMASZ BINKOWSKI Z KANCELARII NOTARIUSZ KRYSTYNY BINKOWSKIEJ NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO S.C. ZMIENIONO:§5 UST.1,§5 UST.4,§5 UST.5 STATUTU SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2015-04-24 do dziś
15AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 18218/2017 Z DNIA 29.12.2017 ROKU, KANCELARIA NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZ JOANNY MILLER S.C. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKUM UL. JANA UPHAGENA 21/3 UCHWAŁĄ Z DNIA 29.12.2017 ROKU NWZ SPÓŁKI UCHYLIŁO STATUT SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I PRZYJĘŁO STATUT SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU2018-02-26 do dziś
16AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 16009/2018 Z DNIA 24.10.2018 ROKU, NOTARIUSZ W GDAŃSKU TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZ JOANNY MILLER S.C. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU. ZMIENIONO § 22 UST.1 PKT 4 STATUTU SPÓŁKI2018-11-14 do dziś
17AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.07.2019R. REPERTORIUM A NR 9628/2019, KANCELARIA TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ, JOANNA MILLER NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZMIENIONO §6 UST.1 ORAZ §6 UST. 3-5 STATUTU SPÓŁKI.2019-09-16 do dziś
18AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.11.2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 15445/2019, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM W GDAŃSKU JOANNĄ MILLER Z KANCELARII NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZA JOANNY MILLER S.C. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI2019-12-04 do dziś
19AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.10.2020 ROKU, REPERTORIUM A NR 13581/2020, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM W GDAŃSKU TOMASZEM BINKOWSKIM Z KANCELARII NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZ JOANNY MILLER S.C. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, UCHYLENIE DOT. STATUTU I NADANIE MU NOWEJ TREŚCI W MIEJSCE DOTYCHCZASOWEJ (§1 DO §36)2020-11-02 do dziś
20AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.12.2020 ROKU, REPERTORIUM A NR 16745/2020, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM BINKOWSKIM W GDAŃSKU, W KANCELARII NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZ JOANNY MILLER S.C. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, ZMIENIONO §12 UST.1 PKT B; §19 UST.4 PKT 1 LIT.K; §22 UST.2 PKT B;§22 UST.21 ORAZ §28 UST.8 PKT 2, USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2021-01-08 do dziś
21AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.07.2021 ROKU, REPERTORIUM A NR 10207/2021, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM BINKOWSKIM W GDAŃSKU, ZMIENIONO §5 UST. 3, DODANO §5 UST. 7, ZMIENIONO §8, UCHYLONO §8 UST. 5-10, UCHYLONO §28 UST. 6 ORAZ NUMERACJĘ DALSZYCH USTĘPÓW, DODANO §34 UST. 4, USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2021-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-17 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2007-05-17 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2007-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGA SPÓŁKA AKCYJNA2009-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2203530242009-04-30 do dziś
4. Numer KRS0000271591 2009-04-30 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2009-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego372533800,00 ZŁ2019-09-16 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji372533802019-09-16 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2019-09-16 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego372533800,00 ZŁ2019-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty101109623, 17 ZŁ2007-07-06 do dziś
21. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty101109623, 17 ZŁ2007-08-06 do dziś
31. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty33121461,00 ZŁ2011-12-28 do dziś
41. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty228407000,00 ZŁ2012-12-21 do dziś
51. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty3191743,00 ZŁ2013-12-31 do dziś
61. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,00 ZŁ2015-04-24 do dziś
71. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty1181800,00 ZŁ2019-09-16 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAAA2015-04-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii241378802015-04-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-04-24 do dziś
21. Nazwa serii akcjiBBB2015-04-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii129973202015-04-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane12.997.320 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNA AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DO 2(SŁOWNIE:DWA) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.2015-04-24 do dziś
31. Nazwa serii akcjiCCC2019-09-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii768172019-09-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-09-16 do dziś
41. Nazwa serii akcjiDDD2019-09-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii413632019-09-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneLICZBA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH:41 363 RODZAJ UPRZYWILEJOWANIA: UPRZYWILEJOWANIE CO DO PRAWA GŁOSU (JEDNA AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DO DWÓCH (2) GŁOSÓ NA WALNYM ZGROMADZENIU).2019-09-16 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2007-05-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.2007-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALETA2022-05-18 do dziś
2. ImionaROBERT2022-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJ2007-05-17 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KATARZYNA2007-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-05-17 do dziś
PREZES ZARZĄDU2022-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-18 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZAK2021-10-06 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2021-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-06 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2022-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-06 do dziś
NIE2022-05-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJ2020-06-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KATARZYNA2020-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŻYRO2022-06-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA SYLWIA2022-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-07 do dziś
21. NazwiskoKOWALCZYK2021-12-30 do dziś
2. ImionaURSZULA MONIKA2021-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-30 do dziś
31. NazwiskoRZYMKOWSKA2018-02-07 do dziś
2. ImionaEWA2018-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-07 do dziś
41. NazwiskoCHMIEL2021-12-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ BOLESŁAW2021-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-30 do dziś
51. NazwiskoKASPRZYCKA2021-09-24 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA MARZENA2021-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-24 do dziś
61. NazwiskoŁUKASIEWICZ2021-02-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-10 do dziś
71. NazwiskoZALESKI2020-10-01 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ADAM2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-01 do dziś
81. NazwiskoSZCZAP2020-07-20 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ STANISŁAW2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-20 do dziś
91. NazwiskoMAZUREK2018-06-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCYLKOWSKA2020-03-18 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-03-18 do dziś
21. NazwiskoWITCZAK2020-04-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2020-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-04-21 do dziś
31. NazwiskoZIĘTEK2020-07-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-07-20 do dziś
41. NazwiskoDAWIDOWSKI2022-01-31 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2022-01-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-03-13 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-13 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-13 do dziś
447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-13 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-13 do dziś
635 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2015-03-13 do dziś
735 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2015-03-13 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-03-13 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-03-13 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 12.05.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
2data złożenia okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
3data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
4data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
5data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
6data złożenia 08.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-15 do dziś
7data złożenia 20.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-27 do dziś
8data złożenia 12.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-18 do dziś
9data złożenia 11.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-18 do dziś
10data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
11data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
14data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
15data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta112.05.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-03-15 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.05.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-03-15 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.05.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-03-15 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-12-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ ENERGA-OBRÓT SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W GDAŃSKU SPÓŁKI ENERGA OBSŁUGA I SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDAŃSKU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA), NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 9 LISTOPADA 2017 ROKU.2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów