DOLINA RUCHLINU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000280655
Numer REGON: 180226575
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-12-31
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/19660/20/180]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-05-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180226575 NIP 68812812022009-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLINA RUCHLINU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. KROSNO gmina M. KROSNO miejscowość KROSNO2007-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KROSNO ulica NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 11 kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO kraj POLSKA 2010-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.04.2007 ROKU NOTARIUSZ ELŻBIETA KULA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JAŚLE REP. A NR 2489/20072007-05-16 do dziś
205.07.2012 R. REP. A NR 4371/2012, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE UL. KOŚCIUSZKI 4, NOTARIUSZ AGATA ULIASZ - ZMIANA PAR. 5 UST. 22012-08-14 do dziś
330.11.2012 R., NR REP A 7979/2012, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ULIASZ, 38-200 JASŁO UL. KOŚCIUSZKI 4 ZMIANA PAR. 6 UST. 1 ZMIANA PAR. 72012-12-27 do dziś
428.12.2012 R. REPRERTORIUM A NR 8535/2012 KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ULIASZ, 38-200 JASŁO UL. KOŚCIUSZKI 4 - ZMIANA PAR. 6 UST. 1, PAR. 72013-01-21 do dziś
505.04.2013 R. REP. A NR 2295/2013, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE NOTARIUSZ AGATA ULIASZ ZMIANA § 6 UST.1, § 72013-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁABIK2007-05-16 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2007-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2678 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1339.000 ZŁ2013-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁABIK2007-05-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1236 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 618.000 ZŁ2013-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-05-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁABIK2007-05-16 do dziś
2. ImionaANNA STANISŁAWA2012-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1236 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 618.000 ZŁ2013-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2575000,00 ZŁ2013-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1596650,00 ZŁ2012-12-27 do dziś
21100000,00 ZŁ2013-01-21 do dziś
3169200,00 ZŁ2013-06-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2007-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRYĆ2010-06-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MONIKA2010-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSŁABIK2007-05-16 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2007-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-05-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-05-16 do dziś
21. NazwiskoSŁABIK2007-05-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-05-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-05-16 do dziś
31. NazwiskoSŁABIK2007-05-16 do dziś
2. ImionaANNA2007-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-05-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-05-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2012-08-14 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-08-14 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-08-14 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-08-14 do dziś
568 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2012-08-14 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-08-14 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-08-14 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-08-14 do dziś
979 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-08-14 do dziś
1001 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2008 okres 23.04.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
2data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
3data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-30 do dziś
4data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
5data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
6data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
7data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
8data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
9data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
10data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
11data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
12data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.04.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-06-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.04.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-06-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-12-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI DOLINA RUCHLINU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE ZE SPÓŁKĄ BALENA SA W KROŚNIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI BALENA SA W KROŚNIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ DOLINA RUCHLINU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KROŚNIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). 5.11.2020 R. UCHWAŁA NR 1/11/2020 ZARZĄDU SPÓŁKI DOLINA RUCHLINU Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI BALENA S.A. W KROŚNIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ DOLINA RUCHLINU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KROŚNIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). 6.11.2020 R. UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BALENA S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI BALENA S.A. W KROŚNIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ DOLINA RUCHLINU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KROŚNIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA).2020-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów