„BUDCHEM” JAN SPALITABAKA, PAWEŁ SPALITABAKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000280242
Numer REGON: 551205557
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278966/21/330]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 551205557 NIP 76114387812007-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDCHEM” JAN SPALITABAKA, PAWEŁ SPALITABAKA SPÓŁKA JAWNA2017-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRZASNYSKI gmina PRZASNYSZ miejscowość SIERAKOWO2007-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość SIERAKOWO nr domu 1A kod pocztowy 06-300 poczta PRZASNYSZ kraj POLSKA 2007-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BUDCHEM” JAN SPALITABAKA, PAWEŁ SPALITABAKA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ PRZASNYSZ2017-05-05 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRZASNYSKI gmina PRZASNYSZ miejscowość PRZASNYSZ2007-05-10 do dziś
3. Adresmiejscowość PRZASNYSZ ulica MAKOWSKA nr domu 10 kod pocztowy 06-300 poczta PRZASNYSZ kraj POLSKA 2007-05-10 do dziś
21. Firma oddziału„BUDCHEM” JAN SPALITABAKA, PAWEŁ SPALITABAKA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ SZCZYTNO2017-05-05 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat SZCZYCIEŃSKI gmina SZCZYTNO miejscowość SZCZYTNO2007-05-10 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZYTNO ulica WIELBARSKA nr domu 22 kod pocztowy 12-100 poczta SZCZYTNO kraj POLSKA 2007-05-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.03.2007 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2007-05-10 do dziś
216.03.2009 R. ZMIANA § 62009-04-27 do dziś
329.12.2016 R. - ZMIANA § 2, § 7, § 10, § 12, § 21 UMOWY SPÓŁKI.2017-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-05-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH „BUDCHEM” S.C. JAN, PIOTR, PAWEŁ SPALITABAKA W SPÓŁKĘ JAWNĄ WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. JAN SPALITABAKA-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-BURMISTRZ MIASTA PRZASNYSZ NR 2349 2. PIOTR SPALITABAKA-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-BURMISTRZ MIASTA PRZASNYSZ NR 1935 3. PAWEŁ SPALITABAKA-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-BURMISTRZ MIASTA PRZASNYSZ NR 24972007-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPALITABAKA2007-05-10 do dziś
2. ImionaJAN2007-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-05-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-05-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-05-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPALITABAKA2007-05-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2007-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-05-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-05-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-05-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-05-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2007-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPALITABAKA2007-05-10 do dziś
2. ImionaJAN2007-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPALITABAKA2007-05-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2007-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-04-27 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-04-27 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-04-27 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-04-27 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-04-27 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2009-04-27 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-04-27 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-04-27 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-04-27 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.03.2008 okres OD 01.01.01.2007 DO 31.12.20072008-03-26 do dziś
2data złożenia 25.03.2009 okres OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-27 do dziś
3data złożenia 15.04.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-04-23 do dziś
4data złożenia 31.03.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-04-21 do dziś
5data złożenia 12.04.2013 okres OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-04-23 do dziś
6data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
7data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
8data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-03-26 do dziś
2OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-27 do dziś
3OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-04-23 do dziś
4OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-04-21 do dziś
5OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-04-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów