A-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000279412
Numer REGON: 240611226
Numer NIP: 6312519904
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[RDF/539563/23/114]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240611226 NIP 63125199042008-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2007-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica WROCŁAWSKA nr domu 23 nr lokalu 2 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2014-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.03.2007 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYKACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A. NR 1719/2007. 12.04.2007 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYKACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A. NR 2270/2007 ZMIENIONO: § 2 UST. 2; § 112007-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUDEK2007-04-26 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ STANISŁAW2007-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2007-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUDEK2007-04-26 do dziś
2. ImionaHALINA2007-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2007-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE.2007-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSMALSKI2007-04-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2007-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-04-26 do dziś
260 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2007-04-26 do dziś
363 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2007-04-26 do dziś
463 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-04-26 do dziś
563 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2007-04-26 do dziś
670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-04-26 do dziś
770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-04-26 do dziś
870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-04-26 do dziś
971 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2007-04-26 do dziś
1071 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2007-04-26 do dziś
1171 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2007-04-26 do dziś
1250 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-04-26 do dziś
1371 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2007-04-26 do dziś
1420 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2007-04-26 do dziś
1520 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2007-04-26 do dziś
1620 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2007-04-26 do dziś
1729 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-26 do dziś
1829 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH2007-04-26 do dziś
1930 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2007-04-26 do dziś
2031 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-26 do dziś
2132 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2007-04-26 do dziś
2234 20 Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2007-04-26 do dziś
2350 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA2007-04-26 do dziś
2434 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW2007-04-26 do dziś
2537 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2007-04-26 do dziś
2637 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2007-04-26 do dziś
2745 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2007-04-26 do dziś
2845 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-04-26 do dziś
2945 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-04-26 do dziś
3045 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-04-26 do dziś
3145 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2007-04-26 do dziś
3245 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2007-04-26 do dziś
3345 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2007-04-26 do dziś
3450 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-04-26 do dziś
3545 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-04-26 do dziś
3674 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-04-26 do dziś
3774 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-04-26 do dziś
3880 22 F SZKOLNICTWO ZAWODOWE POZOSTAŁE2007-04-26 do dziś
3980 41 Z DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NAUKI JAZDY2007-04-26 do dziś
4080 42 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-04-26 do dziś
4185 14 D DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA2007-04-26 do dziś
4290 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2007-04-26 do dziś
4393 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-26 do dziś
4450 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2007-04-26 do dziś
4551 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2007-04-26 do dziś
4660 21 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, ROZKŁADOWY POZOSTAŁY2007-04-26 do dziś
4760 22 DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2007-04-26 do dziś
4860 23 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY2007-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.08.2008 okres 23.03.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
2data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-13 do dziś
3data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-20 do dziś
4data złożenia 05.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
5data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
6data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
7data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
8data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-19 do dziś
9data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
10data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
11data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
12data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
13data złożenia 07.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
14data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
15data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.03.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-13 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-20 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-23 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.03.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-13 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-20 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów