APTEKA „ZŁOTY LIŚĆ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000279344
Numer REGON: 180217464
Numer NIP: 7952409303
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-05-23
Sygnatura akt[RDF/489888/23/180]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180217464 NIP 79524093032007-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ZŁOTY LIŚĆ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. PRZEMYŚL gmina M. PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2007-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEMYŚL ulica SPORTOWA nr domu 4 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2007-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.03.2007 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA BIAŁACHOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W PRZEMYŚLU PRZY UL. KAMIENNY MOST 6, REP. A NR 1215/20072007-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLAŃCZUK2007-04-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JANINA2007-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2007-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLAŃCZUK2007-04-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2007-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2012-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLAŃCZUK2012-09-13 do dziś
2. ImionaANNA LIDIA2012-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2012-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2007-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLAŃCZUK2012-09-13 do dziś
2. ImionaANNA LIDIA2012-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLAŃCZUK2007-04-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2007-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLAŃCZUK2007-04-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JANINA2007-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 4 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2007-04-25 do dziś
224 5 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, ARTYKUŁÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2007-04-25 do dziś
351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-04-25 do dziś
451 45 SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2007-04-25 do dziś
551 46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2007-04-25 do dziś
652 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-04-25 do dziś
752 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2007-04-25 do dziś
885 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO2007-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-28 do dziś
2data złożenia 10.03.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-10-17 do dziś
3data złożenia 10.03.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-10-17 do dziś
4data złożenia 05.11.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.2010, 01.01.2011 - 31.12.20112012-12-04 do dziś
5data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-27 do dziś
6data złożenia 15.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-26 do dziś
7data złożenia 11.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
8data złożenia 04.11.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-04 do dziś
9data złożenia 04.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-04 do dziś
10data złożenia 23.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-23 do dziś
11data złożenia 23.05.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-23 do dziś
12data złożenia 23.05.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-11-28 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082011-10-17 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-10-17 do dziś
401.01.2010 - 31.12.2010, 01.01.2011 - 31.12.20112012-12-04 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-27 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-04 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-04 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-23 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-23 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-11-28 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082011-10-17 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-10-17 do dziś
401.01.2010 - 31.12.2010, 01.01.2011 - 31.12.20112012-12-04 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-27 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów