GSU POLISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000279234
Numer REGON: 240602440
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-04-21
Sygnatura akt[RDF/377325/22/667]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240602440 NIP 63125252762008-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSU POLISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2011-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ nr domu 2B kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2021-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.03.2007 R. NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 2870/20072007-04-26 do dziś
205.02.2008 R. -REP. A NR 1587/2008, NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH -ZMIANA PAR. 292008-04-25 do dziś
311.12.2009 R. -REP. A NR 14768/2009, NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH -ZMIANA: § 3; § 6 UST. 1 22.03.2010 R. -REP. A NR 2135/2010, NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH -ZMIANA: § 6 UST. 12010-04-12 do dziś
407.07.2010 R. NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, AKT NOTARIALNY REP. A NR 5514/2010 ZMIENIONO: § 6 UST. 1 DODANO PKT 14, 15, 16, 17.2010-10-11 do dziś
524.09.2010 R. NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, AKT NOTARIALNY REP. A NR 6987/2010 ZMIENIONO: § 18 UST. 1 ZDANIE UMOWY SPÓŁKI2011-01-18 do dziś
615.02.2011 R., REP. A NR 1025/2011, NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH ORAZ 08.04.2011 R., REP. A NR 2514/1011, NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH ZMIENIONO: § 3 DODANO: § 6 UST. 1 PKT 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.2011-05-04 do dziś
729.10.2013 R. - REP.A NR 9215/2013, NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH - ZMIANA §62013-12-20 do dziś
812.04.2019 R., NOTARIUSZ WOJCIECH GUZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 3195/2019 - ZMIENIONO W CAŁOŚCI UMOWĘ SPÓŁKI NADAJĄC JEJ NOWĄ TREŚĆ2019-05-16 do dziś
917.09.2020 R. - REP.A. NR 7653/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH GUZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU ZMIENIONO: §22020-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSU CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3693707452018-08-31 do dziś
4. Numer KRS0000716628 2018-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2020-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSU STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCH2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2781202662018-08-31 do dziś
4. Numer KRS0000170526 2018-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2020-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2007-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWACKI2019-02-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2019-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISIELEWICZ2009-09-15 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2009-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOCHOJSKA KOZIARZ2018-04-11 do dziś
2. ImionaALINA IRENA2018-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2018-04-11 do dziś
21. NazwiskoCIEŚLAK2018-04-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2018-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2018-04-11 do dziś
31. NazwiskoGRZESICA2021-11-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MONIKA2021-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2021-11-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-04-12 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-12 do dziś
366 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-04-12 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-05-04 do dziś
566 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-05-04 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-05-04 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-05-04 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-12-20 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-12-20 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2019-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2008 okres 13.03.2007 -31.12.20072008-08-18 do dziś
2data złożenia 22.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
3data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
4data złożenia 23.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
5data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
6data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
7data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
8data złożenia 15.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
9data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
11data złożenia 30.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
12data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
13data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
14data złożenia 22.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
15data złożenia 21.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.03.2007 -31.12.20072008-08-18 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.03.2007 -31.12.20072008-08-18 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów