CTH JĘDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000278682
Numer REGON: 240056523
Numer NIP: 6482529586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-06-25
Sygnatura akt[RDF/128430/19/511]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTH JĘDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA2017-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2007-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica KASPROWICZA nr domu 5 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2008-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.03.2007 R.2007-04-20 do dziś
214.04.2014 R. - ZMIENIONO § 32014-06-23 do dziś
304.08.2016 R. - ZMIENIONO: §1; §4; §6 09.08.2016 R. - ZMIENIONO: §42017-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-04-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CTH S.C. LESZEK JĘDRZEJEWSKI, MIROSŁAW MAJ Z DNIA 26.03.2007 R. WSPÓLNICY: LESZEK JĘDRZEJEWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZABRZE POD NR 216/05. MIROSŁAW MAJ WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA GLIWICE POD NR II/100/20052007-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2007-04-20 do dziś
2. ImionaLESZEK PAWEŁ2007-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARCZEWSKI2017-04-13 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-04-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO JEJ REPREZENTOWANIA.2007-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARCZEWSKI2017-04-13 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2007-04-20 do dziś
2. ImionaLESZEK PAWEŁ2007-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH2007-04-20 do dziś
228 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2007-04-20 do dziś
352 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2007-04-20 do dziś
452 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2007-04-20 do dziś
552 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2007-04-20 do dziś
652 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2007-04-20 do dziś
752 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2007-04-20 do dziś
852 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2007-04-20 do dziś
952 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2007-04-20 do dziś
1052 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2007-04-20 do dziś
1152 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2007-04-20 do dziś
1252 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2007-04-20 do dziś
1328 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2007-04-20 do dziś
1452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-20 do dziś
1560 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2007-04-20 do dziś
1660 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-04-20 do dziś
1760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2007-04-20 do dziś
1871 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2007-04-20 do dziś
1971 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-04-20 do dziś
2071 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2007-04-20 do dziś
2172 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2007-04-20 do dziś
2272 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2007-04-20 do dziś
2372 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-04-20 do dziś
2428 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2007-04-20 do dziś
2574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-04-20 do dziś
2674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-04-20 do dziś
2774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-04-20 do dziś
2874 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-04-20 do dziś
2980 10 A PRZEDSZKOLA2007-04-20 do dziś
3028 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH2007-04-20 do dziś
3128 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2007-04-20 do dziś
3228 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2007-04-20 do dziś
3328 75 A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI2007-04-20 do dziś
3428 75 B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2007-04-20 do dziś
3529 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2007-04-20 do dziś
3629 14 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2007-04-20 do dziś
3728 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-20 do dziś
3829 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2007-04-20 do dziś
3929 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2007-04-20 do dziś
4029 23 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYŁĄCZENIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH2007-04-20 do dziś
4129 24 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-20 do dziś
4229 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-20 do dziś
4329 41 A PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-20 do dziś
4429 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2007-04-20 do dziś
4529 42 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-20 do dziś
4629 42 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU2007-04-20 do dziś
4729 43 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-20 do dziś
4828 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-20 do dziś
4929 43 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-20 do dziś
5029 51 Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII2007-04-20 do dziś
5129 52 A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-20 do dziś
5229 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA2007-04-20 do dziś
5329 53 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2007-04-20 do dziś
5429 54 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO2007-04-20 do dziś
5529 55 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO2007-04-20 do dziś
5629 56 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-20 do dziś
5729 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2007-04-20 do dziś
5830 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2007-04-20 do dziś
5928 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2007-04-20 do dziś
6031 10 A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-20 do dziś
6131 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW,2007-04-20 do dziś
6231 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-20 do dziś
6331 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2007-04-20 do dziś
6431 50 Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH2007-04-20 do dziś
6531 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-20 do dziś
6631 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-20 do dziś
6732 10 Z PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2007-04-20 do dziś
6833 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-20 do dziś
6933 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2007-04-20 do dziś
7028 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH2007-04-20 do dziś
7133 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2007-04-20 do dziś
7234 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW2007-04-20 do dziś
7335 50 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-20 do dziś
7436 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2007-04-20 do dziś
7536 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA2007-04-20 do dziś
7636 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2007-04-20 do dziś
7736 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-04-20 do dziś
7836 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2007-04-20 do dziś
7936 15 Z PRODUKCJA MATERACÓW2007-04-20 do dziś
8036 62 Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI2007-04-20 do dziś
8128 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2007-04-20 do dziś
8236 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-20 do dziś
8345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-04-20 do dziś
8445 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2007-04-20 do dziś
8545 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2007-04-20 do dziś
8645 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2007-04-20 do dziś
8745 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-04-20 do dziś
8850 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-04-20 do dziś
8950 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-04-20 do dziś
9050 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-04-20 do dziś
9151 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2007-04-20 do dziś
9228 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2007-04-20 do dziś
9351 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2007-04-20 do dziś
9451 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2007-04-20 do dziś
9551 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2007-04-20 do dziś
9651 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2007-04-20 do dziś
9751 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2007-04-20 do dziś
9851 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2007-04-20 do dziś
9951 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2007-04-20 do dziś
10051 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2007-04-20 do dziś
10151 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2007-04-20 do dziś
10251 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2007-04-20 do dziś
10328 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2007-04-20 do dziś
10451 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-04-20 do dziś
10551 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2007-04-20 do dziś
10651 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-04-20 do dziś
10751 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2007-04-20 do dziś
10851 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2007-04-20 do dziś
10951 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2007-04-20 do dziś
11051 83 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2007-04-20 do dziś
11151 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2007-04-20 do dziś
11251 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2007-04-20 do dziś
11351 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2007-04-20 do dziś
11428 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2007-04-20 do dziś
11551 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2007-04-20 do dziś
11651 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2007-04-20 do dziś
11751 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-04-20 do dziś
11852 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2007-04-20 do dziś
11952 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2007-04-20 do dziś
12052 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2007-04-20 do dziś
12152 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2007-04-20 do dziś
12252 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2007-04-20 do dziś
12352 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2007-04-20 do dziś
12452 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-20 do dziś
12546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072011-11-14 do dziś
2data złożenia 28.09.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-11-14 do dziś
3data złożenia 28.09.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-11-14 do dziś
4data złożenia 28.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-14 do dziś
5data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
6data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072011-11-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082011-11-14 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-11-14 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-11-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów