POTEGOWO MASHAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000278619
Numer REGON: 020473674
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2021-04-21
Sygnatura akt[RDF/287428/21/276]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020473674 NIP 69123683422007-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOTEGOWO MASHAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 nr lokalu XXIV P. kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuPOTEGOWO MASHAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WSCHÓD W SŁUPSKU2020-01-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2020-01-23 do dziś
3. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. MŁYŃSKA nr domu 4 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2020-01-23 do dziś
21. Firma oddziałuPOTEGOWO MASHAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ ZACHÓD W SŁUPSKU2020-01-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2020-01-23 do dziś
3. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. MŁYŃSKA nr domu 4 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2020-01-23 do dziś
31. Firma oddziałuPOTEGOWO MASHAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ POŁUDNIE W SŁUPSKU2020-01-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2020-01-23 do dziś
3. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. MŁYŃSKA nr domu 4 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2020-01-23 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2363/07 Z DNIA 02.03.2007 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 11 PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ RĄCZKOWSKĄ -MARTYN2007-04-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2007 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ TOMASZA WOJCIECHOWSKIEGO W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 84/92 LOK. 5, REP. A NR 811/2007; ZMIANA § 15, DODANIE W § 13 USTĘPU 6 UMOWY SPÓŁKI.2007-05-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2007 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ TOMASZA WOJCIECHOWSKIEGO, W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 84/92 LOK. 5, REP. A NR 811/2007 -ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI; AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.08.2007 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ GRZEGORZA ROGALA, W WARSZAWIE, UL. ŚLISKIEJ 3 LOK. 1A, REP. A NR 4217/2007 -W § 7 WYKREŚLONO UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2007-08-31 do dziś
41) AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 CZERWCA 2008 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11 W OBECNOŚCI NOTARIUSZA ELŻBIETY RĄCZKOWSKIEJ-MARTYN, REP. A, NR 12358/2008 -ZMIANA TREŚCI § 3 I § 7 PKT 2; 2) AKT NOTARIALNY Z DNIA 01 SIERPNIA 2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11 W OBECNOŚCI NOTARIUSZA ELŻBIETY RĄCZKOWSKIEJ-MARTYN, REP. A, NR 15483/2008 -SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W § 3 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI.2008-09-02 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2010 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 11, PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ-MARTYN, REP. A NR 6955/2010, ZMIENIONO TREŚĆ § 5 I § 15 PKT 2 ORAZ SKREŚLONO W § 15 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI2010-07-22 do dziś
6AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 08.12.2011 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ -MARTYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11, REP. A NR 13874/2011 ZMIENIONO § 15 UMOWY SPÓŁKI.2011-12-19 do dziś
707.08.2013R., REP. A NR 8468/2013 NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA - MARTYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11, ZMIANA §§ 5, 8, 12, 15 UMOWY SPÓŁKI2013-09-20 do dziś
8AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 26.05.2014 R., REP. A NR 5366/2014, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ-MARTYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11 ZMIENIONO § 8 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2014-06-18 do dziś
9AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 07.07.2014 R., REP. A NR 8254/2014, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MARKA WATRAKIEWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ KINGA NAŁĘCZ, MAREK WATRAKIEWICZ, OLGA HUPERT SP. P. W WARSZAWIE, UL. BOYA - ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26 UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2014-10-06 do dziś
10AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 01.12.2014R., REP. A NR 4197/2014, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA GLIŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATA KANIA, ANDRZEJ GLIŃSKI NOTARIUSZE S.C. W WARSZAWIE, UL. JAWORZYŃSKA 7 LOK 7 ZMIENIONO W: § 1 UST 2, 3, § 2 UST. 1, § 15 ust. 4 UMOWY SPÓŁKI2014-12-30 do dziś
11AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 26.08.2015 R., ZA REP.A NR 2758/2015, PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM GLIŃSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANY: §15 UST.4.2015-10-16 do dziś
1227.07.2016R., REP. A NR 2481/2016, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KANIA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY U. JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK.7, ZMIANA PAR. 15 UST. 1 UMOWY2016-10-05 do dziś
1320.02.2019 R., REP. A NR 739/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §1 UST. 2, §1 UST. 3, §5 UST. 2, §8 UST. 3, §8 UST. 6, §12, §15 UST. 2, SKREŚLONO: §15 UST. 3 (KOLEJNE USTĘPY ZMIENIŁY NUMERACJĘ), §16, ZMIANA NUMERACJI: §17-§23 NA §16-§22.2019-03-12 do dziś
1415.05.2019R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2023/2019 ZMIENIONO §5 UST.1 I 2 UMOWY SPÓŁKI2019-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTEGOWO HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1471399362014-10-06 do dziś
4. Numer KRS0000500371 2014-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.008.600,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3008600,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: (I) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM W KAŻDYM PRZYPADKU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z PREZESÓW ZARZĄDU LUB (II) JEDNEGO Z PREZESÓW ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z PROKURENTÓW SPÓŁKI.2015-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŚMAN2020-01-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-23 do dziś
22. ImionaADAM2015-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2015-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRONCEL2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaEIZENBERG2014-10-06 do dziś
2. ImionaTOMER2014-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-09-02 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-09-02 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2008-09-02 do dziś
435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2008 okres 23.03.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
3data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
4data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
5data złożenia 11.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-24 do dziś
6data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
7data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
8data złożenia 10.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
9data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
10data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
11data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
12data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
13data złożenia 10.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
14data złożenia 21.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.03.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-24 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.03.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-24 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2010-07-22 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaNA PODSTAWIE UCHWAŁY NZW OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 22.06.2010 R. SPORZĄDZONYM W KN ELŻBIETY RĄCZKOWSKIEJ-MARTYN W LEGNICY REP. A NR 6955/2010 NA PODSTAWIE ART. 506 KSH POSTANOWIONO O POŁĄCZENIU SPÓŁKI EWG SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W LEGNICY KRS 278619 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ EWG MALECHOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W LEGNICY KRS 278539 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA). POŁĄCZENIE NASTĘPUJE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ EWG MALECHOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W LEGNICY NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ EWG SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W LEGNICY, A TO PO MYŚLI ART. 492 § 1 PKT 1 KSH.2010-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów