APTEKA USTECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000278616
Numer REGON: 192830103
Numer NIP: 8392833614
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2024-04-24
Sygnatura akt[RDF/597942/24/482]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 192830103 NIP 83928336142007-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA USTECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TCZEW2007-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość TCZEW ulica JODŁOWA nr domu 13 A kod pocztowy 83-110 poczta TCZEW kraj POLSKA 2007-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MARCA 2007 ROKU, NOTARIUSZ JOLANTA CEJROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE, 83-110 TCZEW UL. KOŚCIUSZKI 8/1, REPERTORIUM A 1910/2007, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.11.2009 R., REP.A 9658/2009, NOTARIUSZ JOLANTA CEJROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE, 83-110 TCZEW, UL. KOŚCIUSZKI 8/1, ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFU 6 UST. 1 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2009-12-29 do dziś
330.08.2018 R., REPERTORIUM A NR 2518/2018, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY UL. ŻWIRKI NR 19, ZMIANA §6,§7,§14 I §202018-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-04-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW SŁAWOMIRY LEWANDOWSKIEJ, BARTŁOMIEJA LEWANDOWSKIEGO ORAZ ZYGMUNTA PRĄDZYŃSKIEGO APTEKA USTECKA SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA USTECKA SPÓŁKA CYWILNA Z DNIA 22 MARCA 2007 ROKU PODJĘTA W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 ZDANIE PIERWSZE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MARCA 2007 ROKU, NOTARIUSZ JOLANTA CEJROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE, 83-110 TCZEW UL. KOŚCIUSZKI 8/1, REPERTORIUM A 1912/2007, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSŁAWOMIRA LEWANDOWSKA, PRZEDSIĘBIORCA, WSPÓLNIK „APTEKA USTECKA” SPÓŁKA CYWILNA2007-04-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-04-16 do dziś
3. Numer w rejestrze30202007-04-16 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W TCZEWIE2007-04-16 do dziś
21. Nazwa lub firmaBARTŁOMIEJ LEWANDOWSKI, PRZEDSIĘBIORCA, WSPÓLNIK „APTEKA USTECKA” SPÓŁKA CYWILNA2007-04-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-04-16 do dziś
3. Numer w rejestrze30212007-04-16 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W TCZEWIE2007-04-16 do dziś
31. Nazwa lub firmaZYGMUNT PRĄDZYŃSKI, PRZEDSIĘBIORCA, WSPÓLNIK „APTEKA USTECKA” SPÓŁKA CYWILNA2007-04-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-04-16 do dziś
3. Numer w rejestrze16142007-04-16 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE2007-04-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOZ SPÓŁKA AKCYJNA2018-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3576749922018-09-11 do dziś
4. Numer KRS0000058632 2018-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁOTYCH2018-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2802740742018-09-11 do dziś
4. Numer KRS0000299643 2018-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000 ZŁOTYCH2018-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2007-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB - JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ - Z INNYM PROKURENTEM.2018-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOCKOWSKA STAŃCZAK2018-09-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2018-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2018-09-11 do dziś
2. ImionaBOŻENA HELENA2018-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZACKA2018-09-11 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2018-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-12-29 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-09-11 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-11 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-11 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-09-11 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-09-11 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2008 okres 18.04.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
2data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
3data złożenia 26.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-06 do dziś
4data złożenia 01.07.2011 okres 20102011-07-15 do dziś
5data złożenia 09.05.2012 okres 20112012-05-21 do dziś
6data złożenia 17.04.2013 okres 20122013-05-09 do dziś
7data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
8data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
9data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
10data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
11data złożenia 25.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
12data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
13data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
15data złożenia 27.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
16data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
17data złożenia 24.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.04.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-05-06 do dziś
420102011-07-15 do dziś
520112012-05-21 do dziś
620122013-05-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.04.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-05-06 do dziś
420102011-07-15 do dziś
520112012-05-21 do dziś
620122013-05-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów