CUKIETERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000278241
Numer REGON: 140876844
Numer NIP: 1132661650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2013-10-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/54291/13/821]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIETERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TYTONIOWA nr domu 22 kod pocztowy 04-228 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 22.02.2007; NOTARIUSZ PAWEŁ CHAŁUPCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ CHAŁUPCZAK, EWA CUBAŁA CHAŁUPCZAK, WIEŃCZYSŁAWA CUBAŁA W WARSZAWIE, UL. JASTRZĘBOWSKIEGO 24, REPERTORIUM A NR 3395/2007 2) 30.03.2007 R.; NOTARIUSZ PAWEŁ CHAŁUPCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ CHAŁUPCZAK, EWA CUBAŁA CHAŁUPCZAK, WIEŃCZYSŁAWA CUBAŁA W WARSZAWIE, UL. JASTRZĘBOWSKIEGO 24, REP. A NR 5551/2007; ZMIANA: § 12 I § 13 UMOWY SPÓŁKI2007-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2007-04-05 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2007-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2013-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2007-04-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2007-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2013-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORONIECKI2007-04-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BRONISŁAW2007-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2007-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2007-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO-LUB DWUOSOBOWEGO -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B/ JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2007-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2007-04-05 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2007-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2007-04-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2007-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2007-04-05 do dziś
251 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-04-05 do dziś
351 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2007-04-05 do dziś
451 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2007-04-05 do dziś
551 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2007-04-05 do dziś
651 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2007-04-05 do dziś
752 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-04-05 do dziś
852 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-04-05 do dziś
952 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH2007-04-05 do dziś
1052 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2007-04-05 do dziś
1152 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-05 do dziś
1251 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2007-04-05 do dziś
1352 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-04-05 do dziś
1452 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2007-04-05 do dziś
1552 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2007-04-05 do dziś
1652 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-04-05 do dziś
1752 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-05 do dziś
1852 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2007-04-05 do dziś
1952 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-05 do dziś
2055 3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2007-04-05 do dziś
2155 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2007-04-05 do dziś
2271 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2007-04-05 do dziś
2351 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2007-04-05 do dziś
2471 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-04-05 do dziś
2574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-04-05 do dziś
2674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-04-05 do dziś
2774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-04-05 do dziś
2874 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2007-04-05 do dziś
2974 40 Z REKLAMA2007-04-05 do dziś
3074 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-05 do dziś
3192 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-05 do dziś
3251 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-04-05 do dziś
3351 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-05 do dziś
3451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2007-04-05 do dziś
3551 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2007-04-05 do dziś
3651 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2007-04-05 do dziś
3751 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2007-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-07 do dziś
2data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-28 do dziś
3data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
4data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
5data złożenia 23.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
6data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-08-07 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-28 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-08-07 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-28 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów