BOSCHERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000278189
Numer REGON: 240569777
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304103/21/375]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSCHERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2018-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO nr domu 18 kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2018-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 06.02.2007 R. PRZED NOTARIUSZEM MIRELĄ RADWAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE, UL. KS. BP. BOGEDAINA 16, REPERTORIUM A NR 1208/20072007-04-11 do dziś
226.11.2007 R., REP. A NR 11677/2007, NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 15, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PAR. 3.2008-02-11 do dziś
314.04.2010 R., REP. A NR 2152/2010, NPOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWOE UL. MICKIEWICZA 22 LOK.4 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 7.2010-09-23 do dziś
404.10.2018R., REP. A NR 2182/2018, NOTARIUSZ ALEKSANDRA BŁASIAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. WOLNOŚCI 40 LOK. 34 W CHORZOWIE, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2018-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWIG BOSCHERT MASCHINEN-UND APPARATEBAU GMBH&CO.KG2007-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały804 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.400,00 ZŁ2007-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDY2007-04-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2007-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały139 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.900,00 ZŁ2016-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2007-04-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2007-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały139 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.900,00 ZŁ2016-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-11 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZUBOWSKI2016-12-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ LESZEK2016-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.800,00 ZŁ2016-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 ZŁ2007-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU2007-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNZ2007-04-11 do dziś
2. ImionaPETER2007-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHUDY2007-04-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2007-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-04-11 do dziś
21. NazwiskoKASZUBOWSKI2007-04-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2007-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-04-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-09-23 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-09-23 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-09-23 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-09-23 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-09-23 do dziś
646 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-09-23 do dziś
746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-09-23 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-09-23 do dziś
946 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2010-09-23 do dziś
1046 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-09-23 do dziś
1146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-09-23 do dziś
1247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-09-23 do dziś
1362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-09-23 do dziś
1462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-09-23 do dziś
1577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-09-23 do dziś
1677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-23 do dziś
1785 32 A TECHNIKA2010-09-23 do dziś
1885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 06.02.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres 2008 R.2009-08-26 do dziś
3data złożenia 14.09.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-23 do dziś
4data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
5data złożenia 01.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
6data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
7data złożenia 03.01.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-03 do dziś
8data złożenia 03.01.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-03 do dziś
9data złożenia 03.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-03 do dziś
10data złożenia 03.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-03 do dziś
11data złożenia 03.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-03 do dziś
12data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
14data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.02.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
22008 R.2009-08-26 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-23 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-03 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-03 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.02.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
22008 R.2009-08-26 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-23 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-03 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-03 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów