„A.P.L.-AGEMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000278139
Numer REGON: 140942570
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/508954/23/599]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140942570 NIP 52228429952008-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.P.L.-AGEMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OBROŃCÓW TOBRUKU nr domu 18C nr lokalu 42 kod pocztowy 01-494 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.02.2007 R. NOTARIUSZ EWA BIENIEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 70, REP. A NR 1429/20072007-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISOWSKI2007-04-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ.2022-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISOWSKA2022-09-05 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2022-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2007-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISOWSKI2007-04-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISOWSKI2007-04-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2007-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-04-06 do dziś
252 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2007-04-06 do dziś
352 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2007-04-06 do dziś
445 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-04-06 do dziś
545 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2007-04-06 do dziś
645 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2007-04-06 do dziś
745 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2007-04-06 do dziś
880 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2018-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2008 okres 01.08.2007 -31.12.20072008-05-16 do dziś
2data złożenia 21.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-28 do dziś
3data złożenia 21.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
4data złożenia 04.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
5data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-05 do dziś
6data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
7data złożenia 20.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-27 do dziś
8data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
9data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
10data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
11data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
12data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
13data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
14data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
15data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
16data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2007 -31.12.20072008-05-16 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-28 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-04-05 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2007 -31.12.20072008-05-16 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-28 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-05 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów