INSTATECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000277707
Numer REGON: 300410272
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2020-02-14
Sygnatura akt[RDF/188844/20/178]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTATECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina GRODZIEC miejscowość GRODZIEC2007-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GRODZIEC ulica TARTAK nr domu 11A kod pocztowy 62-580 poczta GRODZIEC kraj POLSKA 2007-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.10.2006 R., NOTARIUSZ WOJCIECH MAREK ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POŁCZYNIE ZDRÓJ, REP. A NR 9361/2006 -UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.12.2006 R., NOTARIUSZ WOJCIECH MAREK ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POŁCZYNIE ZDRÓJ, REP. A NR 12173/2006 -ZMIENIONO: § 16 UMOWY -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2007-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2010-09-24 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW HIERONIM2010-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ2010-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEYER2007-04-03 do dziś
2. ImionaHELMUT2007-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ2010-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPÓŁROLNICZAK2007-04-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2007-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ2007-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE; OGRODNICTWO, WŁĄCZAJĄC WARZYWNICTWO2007-04-03 do dziś
251 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2007-04-03 do dziś
351 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2007-04-03 do dziś
451 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2007-04-03 do dziś
551 9 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-04-03 do dziś
652 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-04-03 do dziś
763 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2007-04-03 do dziś
863 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA2007-04-03 do dziś
963 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-04-03 do dziś
1065 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2007-04-03 do dziś
1170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-04-03 do dziś
1240 1 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2007-04-03 do dziś
1370 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-04-03 do dziś
1470 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2007-04-03 do dziś
1573 1 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2007-04-03 do dziś
1674 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-04-03 do dziś
1774 15 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2007-04-03 do dziś
1874 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-04-03 do dziś
1974 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-04-03 do dziś
2040 2 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2007-04-03 do dziś
2145 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2007-04-03 do dziś
2245 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-04-03 do dziś
2345 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-04-03 do dziś
2445 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-04-03 do dziś
2550 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2007-04-03 do dziś
2651 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2007-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2008 okres 01.10.2006 R. -30.09.2007 R.2008-04-14 do dziś
2data złożenia 13.05.2009 okres 01.10.2007 R. -30.09.2008 R.2009-06-09 do dziś
3data złożenia 13.09.2010 okres 01.10.2008 R. -30.09.2009 R.2010-09-24 do dziś
4data złożenia 26.05.2011 okres 01.10.2009 R. -30.09.2010 R.2011-06-14 do dziś
5data złożenia 08.05.2012 okres 01.10.2010 R. -30.09.2011 R.2012-06-13 do dziś
6data złożenia 24.08.2015 okres OD 01.10.2011 DO 30.09.20122015-11-04 do dziś
7data złożenia 24.08.2015 okres OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-11-04 do dziś
8data złożenia 24.08.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-11-04 do dziś
9data złożenia 13.02.2020 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152020-02-13 do dziś
10data złożenia 14.02.2020 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162020-02-14 do dziś
11data złożenia 14.02.2020 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172020-02-14 do dziś
12data złożenia 14.02.2020 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-02-14 do dziś
13data złożenia 14.02.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-02-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2006 R. -30.09.2007 R.2008-04-14 do dziś
201.10.2007 R. -30.09.2008 R.2009-06-09 do dziś
301.10.2008 R. -30.09.2009 R.2010-09-24 do dziś
401.10.2009 R. -30.09.2010 R.2011-06-14 do dziś
501.10.2010 R. -30.09.2011 R.2012-06-13 do dziś
6OD 01.10.2011 DO 30.09.20122015-11-04 do dziś
7OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-11-04 do dziś
8OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-11-04 do dziś
9OD 01.10.2014 DO 30.09.20152020-02-13 do dziś
10OD 01.10.2015 DO 30.09.20162020-02-14 do dziś
11OD 01.10.2016 DO 30.09.20172020-02-14 do dziś
12OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-02-14 do dziś
13OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-02-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2006 R. -30.09.2007 R.2008-04-14 do dziś
201.10.2007 R. -30.09.2008 R.2009-06-09 do dziś
301.10.2008 R. -30.09.2009 R.2010-09-24 do dziś
401.10.2009 R. -30.09.2010 R.2011-06-14 do dziś
501.10.2010 R. -30.09.2011 R.2012-06-13 do dziś
6OD 01.10.2011 DO 30.09.20122015-11-04 do dziś
7OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-11-04 do dziś
8OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-11-04 do dziś
9OD 01.10.2014 DO 30.09.20152020-02-13 do dziś
10OD 01.10.2015 DO 30.09.20162020-02-14 do dziś
11OD 01.10.2016 DO 30.09.20172020-02-14 do dziś
12OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-02-14 do dziś
13OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji03.08.2015R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/2015 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI - AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.08.2015, REP. A NR 2216/2015, NOTARIUSZ BEATA AGNIESZKA WOJCIESKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU. SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 29.06.2018R., REP. A NR 1777/2018, NOTARIUSZ BEATA AGNIESZKA WOJCIESKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU.,2018-10-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO LIKWIDATORA LIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMEYER2018-10-24 do dziś
2. ImionaHELMUT2018-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności03.08.2015R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/2015 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI - AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.08.2015, REP. A NR 2216/2015, NOTARIUSZ BEATA AGNIESZKA WOJCIESKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU. SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 29.06.2018R., REP. A NR 1777/2018, NOTARIUSZ BEATA AGNIESZKA WOJCIESKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU.,2018-10-24 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów