„BOMMAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000277684
Numer REGON: 240567330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-12-30
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/13032/21/990]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240567330 NIP 64524216022007-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMMAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2007-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica BATALIONÓW CHŁOPSKICH nr domu 2 kod pocztowy 42-680 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 2007-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.01.2007 R. -NOTARIUSZ GABRIELA KOŁODZIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP. A. 719/20072007-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWIN2007-04-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDER PIOTR2007-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2007-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKI2007-04-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2007-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2007-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLUK2007-04-16 do dziś
2. ImionaMARIAN STANISŁAW2007-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁAÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2007-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIELĄG2007-04-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KAZIMIERZ2007-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2007-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI BOMMAK UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYBOWSKI2008-06-02 do dziś
2. ImionaARTUR TOMASZ2008-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGAWLUK2007-04-16 do dziś
2. ImionaMARIAN STANISŁAW2007-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-04-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-04-16 do dziś
245 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2007-04-16 do dziś
345 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-04-16 do dziś
445 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2007-04-16 do dziś
545 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-04-16 do dziś
645 23 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH2007-04-16 do dziś
745 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2007-04-16 do dziś
845 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2007-04-16 do dziś
945 24 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2007-04-16 do dziś
1045 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2007-04-16 do dziś
1145 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2007-04-16 do dziś
1245 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2007-04-16 do dziś
1345 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2007-04-16 do dziś
1445 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2007-04-16 do dziś
1545 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2007-04-16 do dziś
1645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2007-04-16 do dziś
1745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2007-04-16 do dziś
1845 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-04-16 do dziś
1945 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-04-16 do dziś
2045 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2007-04-16 do dziś
2145 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-04-16 do dziś
2245 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2007-04-16 do dziś
2345 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2007-04-16 do dziś
2445 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW.2007-04-16 do dziś
2545 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2007-04-16 do dziś
2645 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2007-04-16 do dziś
2745 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2007-04-16 do dziś
2845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2007-04-16 do dziś
2945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2007-04-16 do dziś
3045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2007-04-16 do dziś
3145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-04-16 do dziś
3245 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-04-16 do dziś
3345 41 Z TYNKOWANIE2007-04-16 do dziś
3445 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2007-04-16 do dziś
3545 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2007-04-16 do dziś
3645 43 WYKŁADANIE PODŁÓG I ŚCIAN2007-04-16 do dziś
3745 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2007-04-16 do dziś
3845 43 B SZTUKATORSTWO2007-04-16 do dziś
3945 44 MALOWANIE I SZKLENIE2007-04-16 do dziś
4045 44 A MALOWANIE2007-04-16 do dziś
4145 44 B SZKLENIE2007-04-16 do dziś
4245 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-04-16 do dziś
4345 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-04-16 do dziś
4474 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-04-16 do dziś
4545 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2007-04-16 do dziś
4690 03 Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA2007-04-16 do dziś
4726 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH2007-04-16 do dziś
4851 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-04-16 do dziś
4951 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2007-04-16 do dziś
5051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-04-16 do dziś
5151 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2007-04-16 do dziś
5251 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-04-16 do dziś
5351 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2007-04-16 do dziś
5451 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2007-04-16 do dziś
5551 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2007-04-16 do dziś
5645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-04-16 do dziś
5751 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2007-04-16 do dziś
5851 83 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2007-04-16 do dziś
5951 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2007-04-16 do dziś
6051 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2007-04-16 do dziś
6151 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2007-04-16 do dziś
6251 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2007-04-16 do dziś
6351 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2007-04-16 do dziś
6451 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO.2007-04-16 do dziś
6551 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA.2007-04-16 do dziś
6651 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA.2007-04-16 do dziś
6745 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2007-04-16 do dziś
6860 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2007-04-16 do dziś
6960 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-04-16 do dziś
7060 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2007-04-16 do dziś
7170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-04-16 do dziś
7271 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-04-16 do dziś
7372 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA.2007-04-16 do dziś
7472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2007-04-16 do dziś
7572 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2007-04-16 do dziś
7674 40 REKLAMA2007-04-16 do dziś
7774 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-04-16 do dziś
7845 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-04-16 do dziś
7974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-04-16 do dziś
8045 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
2data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-16 do dziś
3data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-07-13 do dziś
4data złożenia 18.10.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-28 do dziś
5data złożenia 18.10.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-28 do dziś
6data złożenia 18.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-28 do dziś
7data złożenia 18.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 10.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
10data złożenia 11.09.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-11 do dziś
11data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-09-17 do dziś
12data złożenia 01.10.2019 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-10-01 do dziś
13data złożenia 19.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-16 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-07-13 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-28 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-09-17 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-16 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-07-13 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-28 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-09-17 do dziś
11OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów