„TECH ROUTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000277233
Numer REGON: 140918123
Numer NIP: 5291732502
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396956/22/58]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140918123 NIP 52917325022007-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TECH ROUTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI2007-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GRODZISK MAZOWIECKI ulica 11 LISTOPADA nr domu 43 nr lokalu 6 kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2007-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, NOTARIUSZ W MILANÓWKU, UL. DĘBOWA 4, REP. A NR 913/2007 14.02.2007 NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, NOTARIUSZ W MILANÓWKU, UL. DĘBOWA 4, REP. A NR 1328/2007 22.02.2007-ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2007-03-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 10 LISTOPADA 2011 R. NR REP. A1646/2011 NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOMOROWIE UL. BERYLOWA 34/11 ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PAR. 6 PAR. 16 PAR. 19 PAR. 20 PAR. 21 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2012-01-03 do dziś
3DATA 11.06.2012, REPERTORIUM A 3009/2012, NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, W PAR. 21 DODANO UST. 42012-07-24 do dziś
420.11.2017 REPERTORIUM A NR 3921/2017 KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ELŻBIETA DRĄŻEK-NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA PAR.2 UST.1 I UST.2; PAR.8 UMOWY SPÓŁKI2018-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2007-03-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 114.000 ZŁ2017-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 ZŁ2007-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2007-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJDOWSKI2007-03-23 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ PIOTR2007-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2017-02-01 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2017-02-01 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-01 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-02-01 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-02-01 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-02-01 do dziś
795 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2017-02-01 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-02-01 do dziś
970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2008 okres 23.03.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
2data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.-31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
3data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
5data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
6data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-23 do dziś
7data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
8data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
9data złożenia 09.01.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
10data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
12data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
13data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
14data złożenia 01.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
15data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.03.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
201.01.-31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.03.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
201.01.-31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów