GSH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000277165
Numer REGON: 140973027
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/446951/22/803]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140973027 NIP 52524124952010-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 405A kod pocztowy 02-801 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 27 LUTEGO 2007 ROKU PRZEZ ROBERTA BŁASZCZAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY DŁUGIEJ 31, REPERTORIUM A NR 3114/2007.2007-03-23 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI SPORZĄDZONA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 6.05.2010 R. U NOTARIUSZA W WARSZAWIE WŁADYSŁAWA LEWANDOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. CHOCIMSKIEJ 14 LOK.314, REPERTORIUM A NR 1036/2010; ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI -AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2010-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEREZNICKA SEUBERT2007-03-23 do dziś
2. ImionaBEATA2007-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ2019-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYSTYNIAK2019-04-04 do dziś
2. ImionaDARIA KATARZYNA2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2019-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYSTYNIAK2019-04-04 do dziś
2. ImionaDARIA KATARZYNA2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEREZNICKA SEUBERT2007-03-23 do dziś
2. ImionaBEATA2007-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-05-13 do dziś
246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-05-13 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-13 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-13 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-13 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-13 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-05-13 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-05-13 do dziś
946 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-05-13 do dziś
1046 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2019-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.09.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-11-21 do dziś
2data złożenia 12.09.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-11-21 do dziś
3data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
4data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
5data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
7data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
8data złożenia 31.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
9data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
15data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
16data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-11-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092011-11-21 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082011-11-21 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów