BUDOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000277130
Numer REGON: 020474194
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-02-19
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/1407/18/307]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020474194 NIP 89428930602007-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica GRABISZYŃSKA nr domu 281 nr lokalu 721 kod pocztowy 53-234 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-08-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAR@BUDOTECH.COM.PL2014-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.03.2007 R., NOTARIUSZ JANINA JARZĄBEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11, REP. A NR 1790/20072007-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOMSKI2007-03-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2007-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY KAŻDY PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁONKA2007-03-23 do dziś
2. ImionaMARCIN2007-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY KAŻDY PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILCZARCZYK2007-03-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2007-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY KAŻDY PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2007-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOMSKI2007-03-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2007-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 61 Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH2007-03-23 do dziś
228 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2007-03-23 do dziś
328 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2007-03-23 do dziś
428 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH2007-03-23 do dziś
528 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2007-03-23 do dziś
628 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2007-03-23 do dziś
728 75 A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI2007-03-23 do dziś
828 75 B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2007-03-23 do dziś
945 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2007-03-23 do dziś
1045 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2007-03-23 do dziś
1145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-03-23 do dziś
1226 62 Z PRODUKCJA GIPSOWYCH WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA2007-03-23 do dziś
1345 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2007-03-23 do dziś
1445 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-03-23 do dziś
1545 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-03-23 do dziś
1645 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2007-03-23 do dziś
1745 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-03-23 do dziś
1845 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2007-03-23 do dziś
1945 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-03-23 do dziś
2045 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2007-03-23 do dziś
2145 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2007-03-23 do dziś
2245 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2007-03-23 do dziś
2326 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2007-03-23 do dziś
2445 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2007-03-23 do dziś
2545 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2007-03-23 do dziś
2645 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2007-03-23 do dziś
2745 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2007-03-23 do dziś
2845 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2007-03-23 do dziś
2945 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-03-23 do dziś
3045 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-03-23 do dziś
3145 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2007-03-23 do dziś
3245 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2007-03-23 do dziś
3345 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2007-03-23 do dziś
3426 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ I SUCHEGO BETONU2007-03-23 do dziś
3545 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2007-03-23 do dziś
3645 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2007-03-23 do dziś
3745 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2007-03-23 do dziś
3845 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2007-03-23 do dziś
3945 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-03-23 do dziś
4045 41 Z TYNKOWANIE2007-03-23 do dziś
4145 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2007-03-23 do dziś
4245 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2007-03-23 do dziś
4345 43 B SZTUKATORSTWO2007-03-23 do dziś
4445 44 A MALOWANIE2007-03-23 do dziś
4526 65 Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO-CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH2007-03-23 do dziś
4645 44 B SZKLENIE2007-03-23 do dziś
4745 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-03-23 do dziś
4845 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-03-23 do dziś
4951 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2007-03-23 do dziś
5051 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2007-03-23 do dziś
5151 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2007-03-23 do dziś
5251 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-03-23 do dziś
5351 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2007-03-23 do dziś
5451 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-03-23 do dziś
5551 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2007-03-23 do dziś
5626 66 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONOWYCH, CEMENTOWYCH I GIPSOWYCH2007-03-23 do dziś
5751 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2007-03-23 do dziś
5851 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2007-03-23 do dziś
5951 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2007-03-23 do dziś
6051 83 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2007-03-23 do dziś
6151 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2007-03-23 do dziś
6251 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2007-03-23 do dziś
6351 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2007-03-23 do dziś
6451 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2007-03-23 do dziś
6551 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2007-03-23 do dziś
6655 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-03-23 do dziś
6728 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-03-23 do dziś
6855 30 A RESTAURACJE2007-03-23 do dziś
6955 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2007-03-23 do dziś
7064 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2007-03-23 do dziś
7170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-23 do dziś
7270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-23 do dziś
7370 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-03-23 do dziś
7470 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-03-23 do dziś
7571 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2007-03-23 do dziś
7672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-03-23 do dziś
7772 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2007-03-23 do dziś
7828 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-03-23 do dziś
7974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-03-23 do dziś
8074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-03-23 do dziś
8174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-03-23 do dziś
8274 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNA, POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZA2007-03-23 do dziś
8374 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2007-03-23 do dziś
8474 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2007-03-23 do dziś
8528 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2007-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2008 okres 23.03.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
2data złożenia 30.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-08 do dziś
3data złożenia 23.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-04 do dziś
4data złożenia 18.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-01 do dziś
5data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
6data złożenia 04.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
7data złożenia 10.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
8data złożenia 07.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.03.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-08 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-04 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-01 do dziś
501.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.03.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-08 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-04 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-01 do dziś
501.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów