APTEKI NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000277091
Numer REGON: 280190555
Numer NIP: 7393601213
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499812/23/424]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2009-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica KINGA C. GILLETTE nr domu 11 kod pocztowy 94-406 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.03.2007 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA BREWKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 2096/2007.2007-03-22 do dziś
205.09.2007 R. NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. „A” NR 16557/2007 ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY2007-09-21 do dziś
310.04.2009 R., REPERTORIUM A NR 4087/2009, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI UL. ŻWIRKI NR 19 -ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2009-06-15 do dziś
413 LISTOPADA 2009 R., REPERTORIUM A NR 11792/2009, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI ZMIENIONO § 6 I § 17 UST. 1, 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI, A W § 15 DODANO UST. 5.2010-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9780943922007-07-11 do dziś
4. Numer KRS0000211056 2007-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2007-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-07-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ Z INNYM PROKURENTEM.2010-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOCKOWSKA STAŃCZAK2017-08-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2011-09-09 do dziś
2. ImionaBOŻENA2011-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZACKA2010-04-08 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2010-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCMAN2007-07-11 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIAN2007-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-04-08 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-08 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-08 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-08 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-08 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-04-08 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-04-08 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-08 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-08 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2008 okres 15 MARCA 2007 R.-31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-31 do dziś
2data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
3data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-07 do dziś
4data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
5data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
6data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
7data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
8data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
9data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
10data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
11data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
12data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
13data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
14data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
15data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
16data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115 MARCA 2007 R.-31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-31 do dziś
201.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-07-07 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
601.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115 MARCA 2007 R.-31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-31 do dziś
201.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-07-07 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
601.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów