„ENA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000276941
Numer REGON: 220394402
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-03-08
Sygnatura akt[RDF/370851/22/393]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2007-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2203944022008-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2007-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2008-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica DWORCOWA nr domu 32 kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2008-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.01.2007 R. ASESOR NOTARIALNY PIOTR PROROK UL. PIWNA 61/63, REP. A NR 112/2007 KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU2007-03-21 do dziś
217.12.2007 R. REPERTORIUM A 7839/2007, NOTARIUSZ ARKADIUSZ SKŁUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. PIWNA 61/63, ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 1, PAR. 10 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2008-01-16 do dziś
305.03.2008 R. REPERTORIUM A NR 3704/2008, NOTARIUSZ ARKADIUSZ SKŁUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU; ZMIANA PAR. 10 UST. 4.2008-04-15 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.03.2011, REPERTORIUM A NR 2008/2011, NOTARIUSZ MACIEJ WOŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZ MACIEJ WOŹNIAK, NOTARIUSZ EWA KOPERSKA-WOŹNIAK, GDYNIA UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 36/2. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 5, § 10, § 112011-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
10. Wysokość sumy komandytowej3000 ZŁ2019-10-18 do dziś
4000 ZŁ.2020-02-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3000 ZŁ2019-10-18 do dziś
4000 ZŁ.2020-02-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-11-13 do dziś
NIE2019-10-18 do dziś
NIE2020-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ.2020-02-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-17 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2019-10-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1904488882007-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000076127 2007-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2007-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSSOWSKI2009-02-12 do dziś
2. ImionaMAREK SŁAWOMIR2009-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ SAMODZIELNIE 1) KOMPLEMENTARIUSZ, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD, 2) PROKURENT SAMOISTNY2007-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1904488882007-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000076127 2007-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOSSOWSKI2007-03-21 do dziś
2. ImionaMAREK SŁAWOMIR2007-03-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-03-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-03-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-10-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy129 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2019-10-18 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-10-18 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-10-18 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-10-18 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-10-18 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-10-18 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-10-18 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-18 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2011 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092011-10-21 do dziś
2data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
3data złożenia 12.10.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-10-24 do dziś
4data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
7data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
8data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
9data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
10data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11data złożenia 07.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
12data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13data złożenia 08.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-08 do dziś
14data złożenia 08.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092011-10-21 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102012-10-24 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-08 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów