LAB-VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-24 godz. 18:39:28
Numer KRS: 0000276763
Numer REGON: 300524768
Numer NIP: 7772966261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2024-07-01
Sygnatura akt[RDF/634247/24/448]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB-VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość TARNOWO PODGÓRNE2007-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWO PODGÓRNE ulica OKRĘŻNA nr domu 8 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA 2007-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.03.2007 R., NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1957/2007.2007-03-21 do dziś
218.04.2012 R., REP A NR 4140/2012, NOTARIUSZ E. DOROTA DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONE: § 5, § 7.2012-06-01 do dziś
328.09.2015 R., REP. A NR 1735/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PIASKOWA 3/3, 61-753 POZNAŃ, ZMIENIONO: § 10 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-12-31 do dziś
427.05.2021 R., REP. A NR 3401/2021, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ DANIUK, ANNA DANIUK NOTARIUSZ AGNIESZKA MATUSIAK-SYLLA S.C., UL. KOCHANOWSKIEGO 8A/7, 60-845 POZNAŃ, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 5.2021-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAMCZUR2007-03-21 do dziś
2. ImionaJACEK GRZEGORZ2007-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 ZŁOTYCH2007-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECZKOWSKI2021-07-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ HENRYK2021-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ2021-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZYŃSKI2021-07-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2021-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ2021-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKI2024-02-15 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2024-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAMCZUR2022-12-09 do dziś
2. ImionaJACEK GRZEGORZ2022-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKI2014-03-25 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2014-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-06-01 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-06-01 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-06-01 do dziś
471 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2012-06-01 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-06-01 do dziś
675 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2019-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-27 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-07-27 do dziś
372 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2021-07-27 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2008 okres ZA ROK 20072008-08-22 do dziś
2data złożenia 15.07.2009 okres ROK 20082009-08-24 do dziś
3data złożenia 12.07.2010 okres ROK 20092010-07-22 do dziś
4data złożenia 13.07.2011 okres ROK 20102011-07-26 do dziś
5data złożenia 11.07.2012 okres ROK 20112012-08-08 do dziś
6data złożenia 12.06.2013 okres ROK 20122013-07-09 do dziś
7data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
8data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
9data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
10data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
11data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13data złożenia 31.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
14data złożenia 24.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
15data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
16data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
17data złożenia 01.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20072008-08-22 do dziś
2ROK 20082009-08-24 do dziś
3ROK 20092010-07-22 do dziś
4ROK 20102011-07-26 do dziś
5ROK 20112012-08-08 do dziś
6ROK 20122013-07-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20072008-08-22 do dziś
2ROK 20082009-08-24 do dziś
3ROK 20092010-07-22 do dziś
4ROK 20102011-07-26 do dziś
5ROK 20112012-08-08 do dziś
6ROK 20122013-07-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów