INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000276519
Numer REGON: 356590980
Numer NIP: 6782881784
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu93Data dokonania wpisu2023-05-10
Sygnatura akt[RDF/486567/23/626]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2007-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 356590980 NIP 67828817842007-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA2007-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PANA TADEUSZA nr domu 4 kod pocztowy 30-727 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126 LUTEGO 2007 R., NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR 3243/20072007-03-19 do dziś
221.05.2007 R. NOTARIUSZ MARTA PASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7836/2007 -ZMIENIONO PAR. 8, USUNIĘTO PAR. 13 UST. 2 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Z DNIA 05.06.2007 R. O OSTATECZNEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W TRYBIE ART. 310 PAR. 2 KSH W ZWIĄZKU Z ART. 431 PAR. 7 KSH REPERTORIUM A NR 8627/2007, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NADANIE OSTATECZNEGO BRZMIENIA PAR. 8 STATUTU SPÓŁKI2007-06-26 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2007 R., REP. A 50/2007, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, ZMIANA § 8 UST. 2 PKT A), ZMIANA § 14 UST. 1, § 15 UST. 1, § 17, § 19 UST. 2, SKREŚLENIE § 8 UST. 3, ZMIANA NUMERACJI USTĘPÓW § 82007-09-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2007 R. REP. A 50/2007, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, UL. TARŁOWSKA 5/6 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O OSTATECZNYM DOPRECYZOWANIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.10.2007 R., REP. A 4103/2007, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, UL. TARŁOWSKA 5/6. ZMIANA § 8 UST. 1 I 22007-11-21 do dziś
501.02.2008, REP. A NR 1379/2008 -NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: § 1, § 14 USTĘP 2, § 15 USTĘP 2, § 18, § 18 USTĘP 7, § 19 USTĘP 22008-06-16 do dziś
623.12.2008 R. REP. A NR 12910/2008 -PIOTR TOMASZEK, KANC.NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. TARŁOWSKA NR 5/6 ZMIANIONO: § 7 USTĘP 1, ORAZ DODANO § 11 USTĘP 3.2009-01-19 do dziś
723.06.2009 R. REP. A NR 7612/2009 -PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. TARŁOWSKA NR 5/6 DODANO § USTĘP 1 PUNKT 29 ORAZ PUNKT 302009-09-01 do dziś
821.12.2009 R. NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 17910/2009 -DODANIE: § 7 UST. 1 PKT 31, 32 I 33 ORAZ § 23 UST. 22010-01-07 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.06.2012 R., ASESOR NOTARIALNY SŁWOMIR MAGOLAN, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTRA TOMASZKA W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 36/3, REP. A NR 9138/2012 - DODANIE § 8A2012-08-27 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.10.2012 R., REPERTORIUM A NR 15576/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE. ZMIANA § 8A STATUTU SPÓŁKI I DODANO § 8 B STATUTU SPÓŁKI.2012-11-20 do dziś
1127.11.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 17582/2012 - ZMIANA § 8 UST. 1-2 STATUTU SPÓŁKI2013-01-21 do dziś
1222.04.2013 R., REPERTORIUM A NR 5535/2013, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 36/3 - ZMIANA § 8; 14.05.2013 R., REPERTORIUM A NR 6690/2013, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 36/3 - ZMIANA § 8;2013-06-27 do dziś
1317.06.2013 R., REPERTORIUM A NR 8694/2013, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DODANO: § 7 UST. 1 PKT. 34 - 41, ZMIENIONO: § 8B UST. 1-22013-07-29 do dziś
1413.02.2014 R., REP. A NR 2128/2014, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 8 UST. 1, 2.2014-03-24 do dziś
151. 14.04.2014 R., REP. A NR 5143/2014, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 8 2. 08.05.2014 R., REP. A NR 6284/2014, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 8 3. 09.05.2014 R., REP. A NR 6406/2014, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 18 UST. 82014-06-02 do dziś
1630.06.2014 R., REP. A NR 10574/2014, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO: § 19 UST. 42014-07-23 do dziś
17AKT NOTARIALNY Z 15.02.2017 R., REP. A NR 3023/2017, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 36/3. - USUNIĘTO § 8B; ZMIENIONO § 8A.2017-03-22 do dziś
1801.06.2017R., REP. A 1515/2017. PATRYCJA WĄSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 8 PKT 1 I 2, § 15 PKT 1, § 19 PKT.1, § 19 PKT 4; 27.06.2017R., REP.A NR 1789/2017, PATRYCJA WĄSOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 8 PKT 1 I 2, § 15 PKT 1, § 19 PKT 1, § 19 PKT.4;2017-11-23 do dziś
1926.03.2020 R., REP. A NR 1354/2020, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 1, SKREŚLENIE § 8 UST. 2 PKT L, ZMIANA § 8 UST. 5 ORAZ ZMIANA § 19 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2020-04-20 do dziś
2029.06.2020R., NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2366/2020. ZMIANA: § 15 UST. 1 USUNIĘTY § 15 UST. 22020-08-26 do dziś
2106.04.2021, REPERTORIUM A NR 1490/2021, NOTARIUSZ PATRYCJA WĄSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA - NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. KOLEJOWA 47/26, 01-210 WARSZAWA - ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 8 UST. 3, § 13, § 14 UST. 2, § 15 UST. 1, § 17, § 18 UST. 4, 5, 6, 7, 9, § 19 UST. 2, 3; USUNIĘTO: § 8A, § 14 UST. 1 LIT. E, § 16, § 19 UST. 5, § 23 UST. 2; DODANO: § 11 UST. 4, § 15 UST. 2, 3; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2021-05-25 do dziś
2206.04.2022, REP. A NR 1785/2022, NOTARIUSZ PATRYCJA WĄSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA - ZMIENIONO: § 19 UST. 1;2022-05-18 do dziś
2302.12.2022, REP. A NR 5253/2022, NOTARIUSZ PATRYCJA WĄSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA DODANO: § 17 UST. 2, § 17 UST. 3, § 19 UST. 6, § 19 UST. 7, § 19 UST. 8, § 19 UST. 9,2022-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-19 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2007-03-19 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2007-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-03-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI INTEGER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI INTEGER.PL SP. Z O.O. DNIIA 26 LUTEGO 2007 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA LUDŹMIERSKIEGO (REP. A NR 3243/2007) PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE.2007-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTEGER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2007-03-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000148378 2007-03-19 do dziś
5. Numer REGON3565909802007-03-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2020-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINPOST S. A.2021-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego17541213,00 ZŁ2020-04-20 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego935812,00 ZŁ2013-07-29 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji175412132020-04-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2017-11-23 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego17541213,00 ZŁ2020-04-20 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego776421,00 ZŁ2017-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty5696428,00 ZŁ2017-11-23 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2007-03-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii30835002007-09-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-09-27 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2007-06-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1119342007-06-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-06-26 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2007-06-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5357082007-06-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-06-26 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2007-06-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6566032007-06-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-06-26 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2007-11-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15500002007-11-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-11-21 do dziś
61. Nazwa serii akcjiH2013-01-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3010032013-01-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-01-21 do dziś
71. Nazwa serii akcjiSERIA I2013-06-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2968862013-06-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-06-27 do dziś
81. Nazwa serii akcjiSERIA J2013-06-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2927712013-06-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-06-27 do dziś
91. Nazwa serii akcjiK2014-03-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii469502014-03-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-03-24 do dziś
101. Nazwa serii akcjiSERIA L2014-06-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8888622014-06-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-06-02 do dziś
111. Nazwa serii akcjiSERIA N2017-11-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii51106532017-11-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-11-23 do dziś
121. Nazwa serii akcjiSERIA O2017-11-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-11-23 do dziś
131. Nazwa serii akcjiSERIA P2017-11-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii46663432017-11-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-11-23 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2007-03-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU-DYREKTORA FINANSOWEGO Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2017-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLCZYK SZAFRAŃSKA2022-07-15 do dziś
2. ImionaIZABELA2022-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁACH2022-07-15 do dziś
2. ImionaSZYMON2022-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA2022-02-15 do dziś
2. ImionaDAGMARA2022-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-15 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2022-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2018-08-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSANDROWICZ2017-11-23 do dziś
2. ImionaADAM2017-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU-DYREKTOR FINANSOWY2017-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPULCHNY2016-09-23 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-23 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaHADJIEV2014-03-24 do dziś
2. ImionaROSSEN2014-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-15 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOSKA2007-03-19 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2007-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-19 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁPA2007-03-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF LESZEK2007-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJONES2021-05-25 do dziś
2. ImionaCRISTINA BERTA2021-05-25 do dziś
21. NazwiskoBAX2021-05-25 do dziś
2. ImionaMARIEKE2021-05-25 do dziś
31. NazwiskoHUEP2017-11-23 do dziś
2. ImionaRALF2017-11-23 do dziś
41. NazwiskoROSE2017-11-23 do dziś
2. ImionaNICK2017-11-23 do dziś
51. NazwiskoROBERTSHAW2018-08-20 do dziś
2. ImionaMARK2018-08-20 do dziś
61. NazwiskoROTH2020-08-26 do dziś
2. ImionaMICHAEL2020-08-26 do dziś
71. NazwiskoSEN2021-05-25 do dziś
2. ImionaRANJAN2021-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-01-19 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-01-19 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2009-01-19 do dziś
453 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-01-19 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-01-19 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-01-19 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-19 do dziś
828 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-07 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-01-07 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.10.2008 okres 2007 ROK2008-10-29 do dziś
2data złożenia 23.09.2008 okres 20062008-11-06 do dziś
3data złożenia 22.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-03 do dziś
4data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
5data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-01 do dziś
6data złożenia 26.07.2012 okres 2011 ROK2012-09-20 do dziś
7data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
8data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
10data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
11data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
12data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17data złożenia 26.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-26 do dziś
18data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
19data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
20data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
21data złożenia 10.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12007 ROK2008-10-29 do dziś
220062008-11-06 do dziś
32008 ROK2009-08-03 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-01 do dziś
62011 ROK2012-09-20 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-26 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-10-29 do dziś
220062008-11-06 do dziś
32008 ROK2009-08-03 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-01 do dziś
62011 ROK2012-09-20 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-26 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-10-29 do dziś
220062008-11-06 do dziś
32008 ROK2009-08-03 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-01 do dziś
62011 ROK2012-09-20 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-26 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-12-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaINTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ŁĄCZY SIĘ ZE SPÓŁKAMI AQ-TECH SP. Z O.O., 4M TECHNOLOGY SP. Z O.O., DYSKONTOWNIA.PL SP. Z O.O., ONECLICK INVESTMENT SP. Z O.O. I NEOCLICK SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) W TRYBIE ART.492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. PODSTAWĘ POŁĄCZENIA STANOWIĄ: I.UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INTEGER.PL S.A. Z DNIA 10.11.2017 (REP A 445/2017), NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; II.UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AQ-TECH SP. Z O.O. Z DNIA 10.11.2017 (REP A 391/2017) NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; III.UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI 4M TECHNOLOGY SP. Z O.O. Z DNIA 10.11.2017 (REP A 400/2017),NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; IV.UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DYSKONTOWNIA.PL SP. Z O.O. Z DNIA 10.11.2017 (REP A 418/2017), NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; V.UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI INTICKET SP. Z O.O. Z DNIA 10.11.2017 (REP A 427/2017) NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; VI.UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ONECLICK INVESTMENT SP. Z O.O. Z DNIA 10.11.2017 (REP A 409/2017)NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; VII.UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NEOCLICK SP. Z O.O. Z DNIA 10.11.2017 (REP A 436/2017) NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów