CUKIERNIA „BAJKA” BASZCZYŃSKA I BASZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000276467
Numer REGON: 070522273
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-02-14
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/917/22/45]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA „BAJKA” BASZCZYŃSKA I BASZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2007-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina BRENNA miejscowość GÓRKI WIELKIE2007-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GÓRKI WIELKIE ulica SPACEROWA nr domu 5 kod pocztowy 43-436 poczta GÓRKI WIELKIE kraj POLSKA 2007-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.01.1992; TEKST JEDNOLITY PO ZMIANIE Z DNIA 31.08.2003 ORAZ ANEKS NR 1 Z DNIA 31.12.2004. -ZMIANA UMOWY Z DNIA 31.01.2007 OBEJMUJE CAŁĄ TREŚĆ UMOWY.2007-03-16 do dziś
219.02.2019 R., - ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2019-03-18 do dziś
321.01.2022R. REPERTORIUM A NUMER 329/2022 KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, ZMIANA § 4 PKT 1, § 9 UMOWY SPÓŁKI2022-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-03-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH W ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM PRZYCHODÓW NETTO SPÓŁKI CYWILNEJ W KAŻDYM Z DWÓCH OSTATNICH LAT OBROTOWYCH POWODUJĄCĄ OBOWIĄZEK PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. UCHWAŁA POWZIĘTA W DNIU 31.01.2007 R.2007-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaZAKŁAD CUKIERNICZY BAJKA B.BASZCZYŃSKA I R.BASZCZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA2007-03-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-03-16 do dziś
3. Numer w rejestrze2573, 29072007-03-16 do dziś
5. Numer REGON0705222732007-03-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASZCZYŃSKA2007-03-16 do dziś
2. ImionaBRONISŁAWA2007-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASZCZYŃSKI2007-03-16 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2007-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-03-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUKIERNIA BAJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859281522022-02-14 do dziś
4. Numer KRS0000838132 2022-02-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI2007-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUKIERNIA BAJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859281522022-02-14 do dziś
4. Numer KRS0000838132 2022-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASZCZYŃSKA2007-03-16 do dziś
2. ImionaBRONISŁAWA2007-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASZCZYŃSKI2007-03-16 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2007-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBASZCZYŃSKI2017-04-25 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2017-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-04-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-03-18 do dziś
256 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-03-18 do dziś
379 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2019-03-18 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-03-18 do dziś
510 52 Z PRODUKCJA LODÓW2019-03-18 do dziś
649 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2019-03-18 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-03-18 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-06-24 do dziś
2data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-06-24 do dziś
3data złożenia 09.06.2008 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
4data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
5data złożenia 01.06.2012 okres 2011 R2012-06-08 do dziś
6data złożenia 20.05.2013 okres 2012 R2013-07-08 do dziś
7data złożenia 14.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
8data złożenia 15.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
9data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
10data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
11data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
15data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072010-06-24 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-06-24 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
52011 R2012-06-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów