CUBE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000276422
Numer REGON: 340276486
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/430499/22/506]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3402764862007-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2007-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica ŁĘCZYCKA nr domu 5 nr lokalu 6 kod pocztowy 85-737 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2012-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.02.2007 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF JANUSZ LESZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR 546/20072007-03-27 do dziś
205.07.2007, REPERTORIUM A NUMER 5675/2007 NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK, KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ MIELCAREK, WOJCIECH OSŁAWSKI SPÓŁKA CYWILNA UL. KRASIŃSKIEGO 9/1, 85-008 BYDGOSZCZ ZMIANA PARAGRAFU 12 PKT 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2007-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANFIL2007-03-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ DOMINIK2007-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.000, - UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ2007-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego800000,00 ZŁ2007-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).2007-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANFIL2007-03-27 do dziś
2. ImionaSZYMON ANDRZEJ2007-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANFIL2007-03-27 do dziś
2. ImionaROLAND WŁADYSŁAW2007-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE; OGRODNICTWO, WŁĄCZAJĄC WARZYWNICTWO2007-03-27 do dziś
229 54 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO2007-03-27 do dziś
337 PRZETWARZANIE ODPADÓW2007-03-27 do dziś
445 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-03-27 do dziś
545 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2007-03-27 do dziś
645 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-03-27 do dziś
745 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-03-27 do dziś
845 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-03-27 do dziś
950 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-03-27 do dziś
1050 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA2007-03-27 do dziś
1150 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-03-27 do dziś
1201 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI2007-03-27 do dziś
1350 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2007-03-27 do dziś
1451 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2007-03-27 do dziś
1551 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2007-03-27 do dziś
1651 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-03-27 do dziś
1751 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, TJ. W ZAKRESIE SPRZEDAŻY ROWERÓW2007-03-27 do dziś
1851 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2007-03-27 do dziś
1951 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2007-03-27 do dziś
2051 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2007-03-27 do dziś
2151 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-03-27 do dziś
2251 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2007-03-27 do dziś
2315 3 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW2007-03-27 do dziś
2451 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2007-03-27 do dziś
2552 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-03-27 do dziś
2652 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-03-27 do dziś
2752 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-27 do dziś
2852 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2007-03-27 do dziś
2952 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2007-03-27 do dziś
3052 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2007-03-27 do dziś
3152 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2007-03-27 do dziś
3252 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2007-03-27 do dziś
3352 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2007-03-27 do dziś
3415 87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2007-03-27 do dziś
3552 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2007-03-27 do dziś
3652 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2007-03-27 do dziś
3755 HOTELE I RESTAURACJE2007-03-27 do dziś
3860 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2007-03-27 do dziś
3962 TRANSPORT LOTNICZY2007-03-27 do dziś
4063 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2007-03-27 do dziś
4163 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2007-03-27 do dziś
4263 23 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY, POZOSTAŁA2007-03-27 do dziś
4363 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-03-27 do dziś
4463 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2007-03-27 do dziś
4516 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-03-27 do dziś
4665 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, TJ. POŚREDNICTWO FINANSOWE W USŁUGACH TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-03-27 do dziś
4770 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-27 do dziś
4870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-27 do dziś
4970 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2007-03-27 do dziś
5071 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-03-27 do dziś
5172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-03-27 do dziś
5272 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2007-03-27 do dziś
5372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2007-03-27 do dziś
5472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-03-27 do dziś
5572 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-03-27 do dziś
5617 30 Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH2007-03-27 do dziś
5773 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2007-03-27 do dziś
5873 20 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2007-03-27 do dziś
5974 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-03-27 do dziś
6074 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2007-03-27 do dziś
6174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-03-27 do dziś
6274 40 Z REKLAMA2007-03-27 do dziś
6374 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2007-03-27 do dziś
6474 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-03-27 do dziś
6574 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2007-03-27 do dziś
6674 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2007-03-27 do dziś
6717 40 PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY2007-03-27 do dziś
6880 42 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2007-03-27 do dziś
6980 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-03-27 do dziś
7092 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2007-03-27 do dziś
7121 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2007-03-27 do dziś
7222 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2008 okres 01.03.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
2data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-08-05 do dziś
3data złożenia 22.02.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-02-25 do dziś
4data złożenia 28.10.2011 okres 01-01-2010 -31-12-20102011-11-04 do dziś
5data złożenia 24.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-29 do dziś
6data złożenia 24.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
7data złożenia 03.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
8data złożenia 13.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
9data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
10data złożenia 10.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
11data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
12data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
13data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-31 do dziś
14data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
15data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-08-05 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-02-25 do dziś
401-01-2010 -31-12-20102011-11-04 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-29 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-31 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-08-05 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-02-25 do dziś
401-01-2010 -31-12-20102011-11-04 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-29 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów