BRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000276031
Numer REGON: 020487883
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-04-02
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/36094/18/965]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020487883 NIP 89428959982015-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ST. KUNICKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 54-616 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2007-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.2007 R., NOTARIUSZ CECYLIA STERC Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY ŚWIEBODZKIEJ 4/3, REP. A NR 1640/20072007-03-08 do dziś
212.03.2013 R., NOTARIUSZ IWONA KREDZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 72, REPERTORIUM A NUMER 1425/2013. ZMIENIONO: § 2 I § 17 UMOWY SPÓŁKI.2013-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-16 do dziś
4. Numer KRS0000444748 2013-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2007-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-08 do dziś
290 02 Z WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW.2007-03-08 do dziś
390 02 Z UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW.2007-03-08 do dziś
490 03 Z USŁUGI SANITARNE I POKREWNE.2007-03-08 do dziś
590 01 Z ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW2007-03-08 do dziś
645 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2007-03-08 do dziś
745 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2007-03-08 do dziś
845 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-03-08 do dziś
945 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-03-08 do dziś
1045 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-03-08 do dziś
1145 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-03-08 do dziś
1270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-08 do dziś
1345 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2007-03-08 do dziś
1445 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-03-08 do dziś
1545 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2007-03-08 do dziś
1645 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2007-03-08 do dziś
1745 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2007-03-08 do dziś
1845 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2007-03-08 do dziś
1945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2007-03-08 do dziś
2045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2007-03-08 do dziś
2145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-03-08 do dziś
2245 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-03-08 do dziś
2370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-08 do dziś
2445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2007-03-08 do dziś
2545 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2007-03-08 do dziś
2645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2007-03-08 do dziś
2745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2007-03-08 do dziś
2845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2007-03-08 do dziś
2945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH2007-03-08 do dziś
3045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2007-03-08 do dziś
3145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-03-08 do dziś
3245 41 Z TYNKOWANIE2007-03-08 do dziś
3345 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2007-03-08 do dziś
3470 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-03-08 do dziś
3545 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2007-03-08 do dziś
3645 43 B SZTUKATORSTWO2007-03-08 do dziś
3745 44 A MALOWANIE2007-03-08 do dziś
3845 44 B SZKLENIE2007-03-08 do dziś
3945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-03-08 do dziś
4045 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-03-08 do dziś
4155 10 Z HOTELE2007-03-08 do dziś
4285 14 E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2007-03-08 do dziś
4392 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2007-03-08 do dziś
4451 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-03-08 do dziś
4570 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-03-08 do dziś
4692 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-08 do dziś
4770 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI.2007-03-08 do dziś
4871 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2007-03-08 do dziś
4971 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2007-03-08 do dziś
5074 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2008 okres 08.03.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
2data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
3data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
5data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.03.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.03.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASEWICZ2018-11-20 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2018-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-20 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR POWOŁANY CELEM REPREZENTOWANIA SPÓŁKI BRI SP. Z O.O. W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KUNICKIEGO 10, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKI GRUNTU NR 87/23 I NR 87/31, AM- 12, OBRĘB MUCHOBÓR WIELKI DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR WR1K/00096072/4.2018-11-20 do dziś
6. Data powołania kuratora05.04.20182018-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKA2020-04-02 do dziś
2. ImionaEWA2020-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-02 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU XII WYDZIAŁU CYWILNEGO Z DNIA 17.09.2018R., SYGN. XII C 84/18. KURATOR PROCESOWY USTANOWIONY DLA BRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C.2020-04-02 do dziś
6. Data powołania kuratora17.09.20182020-04-02 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów